Welkom

Bureau voor Gebiedscommunicatie is een adviesbureau met deskundigheid, denkkracht en energie. We ontwikkelen de strategie voor de communicatie rond gebiedsontwikkeling, begeleiden de samenwerking op zoek naar draagvlak en we voeren uit. Bureau voor Gebiedscommunicatie vult uw projectorganisatie aan en doet wat nodig is om helder te communiceren.

Projecten

 • De Omgevingswet komt eraan

  De wijze waarop we Nederland inrichten gaat op z’n kop. De vertrouwde Wet ruimtelijke ordening wordt in 2019 vervangen door de Omgevingswet. Dus moeten overheden en ontwerpers aan de slag met de omgevingsvisie. De wet biedt kansen om al in een vroeg stadium met alle betrokken na te denken over de inrichting van een gebied. […]

 • Klantpeiling voor Corporatie

  Voor corporaties is een huurdersberaad van groot belang. Maar om meningen te peilen of draagvlak te krijgen zoekt de corporatie ook naar andere manieren om huurders te bereiken. Bureau voor Gebiedscommunicatie was betrokken bij de opzet van een klantenpeiling voor Lekstede Wonen in Vianen. De vorm van de peiling en de uitvoering maar vooral ook […]

 • Noordelijke Randweg, Utrecht

  De gemeente Utrecht wil  de doorstroming van verkeer verbeteren op de Noordelijke Randweg Utrecht. Alle varianten hebben voor de ene buurt voordelen die tot nadelen leiden op een andere plek. Een breed samengestelde adviesgroep bespreekt de varianten en brengt een advies uit aan het gemeentebestuur. Marion van der Voort is voorzitter van de bijeenkomsten waarin […]

 • Zuidgebouw participatie niet alledaags

  Bewoners die tegen de komst van het Zuidgebouw in Utrecht waren zaten aan de tafels waar de vertrouwelijke plannen op lagen en zij spraken met de ontwikkelaars. Het Zuidgebouw in het Utrechtse stationsgebied was gecompliceerd, politiek gevoelig, technisch ingewikkeld, van doorslaggevend belang voor de infrastructuur van de stad en beeldbepalend. De aanbesteding moest onder behoorlijke […]

Meer projecten