Category Archives: Geen categorie

TEAM C aan de slag in Crailo

Als onderdeel van TEAM C gaat BV Gebiedscommunicatie aan de slag in buurtschap Crailo. In dit bijzondere gebied in ’t Gooi komt ruimte voor wonen en werken. De ambities zijn groot. De manier waarop we de participatie willen organiseren was een belangrijk onderdeel van de aanbesteding die we met het team hebben gewonnen.

Bureau voor Gebiedscommunicatie zal in samenwerking met alle betrokken partijen de participatie organiseren. Tijdens Open Crailodagen kan iedereen met eigen ogen zien hoe het ontwerp voor het gebied vordert. Belanghebbenden praten hierover mee in een ateliergroep. Binnenkort stellen we ons voor aan betrokkenen en doen we de aftrap.

Lees hier meer.

 

De buurt in

Er zijn plannen voor de nieuwbouw van een school en woningen midden in een woonwijk. Voordat er een schets op papier staat, trekken we de buurt in om mensen hierover te interviewen.

Bureau voor Gebiedscommunicatie adviseert de ontwikkelaar van het plan over de participatie en organiseert de uitvoering ervan. We willen al vroeg de meningen uit de omgeving ophalen. Daarom adviseren we om naast de traditionele bijeenkomst ook interviews te houden en een buurtsafari te organiseren waarbij bewoners en de stedenbouwkundigen samen de omgeving bekijken. Zo ontstaat een breed beeld van meningen en ideeën van buurtbewoners.

De meeste bewoners reageren positief en geven tijdens een interview graag hun mening over de buurt en de nieuwbouw. Dit levert nuttige input op voor de plannenmakers.

Gasloos. Het komt nu wel heel dichtbij

Gasloos wonen. Ook voor mensen in een bestaande woning komt het moment nabij dat zij hierover moeten nadenken. Dat levert veel vragen en twijfels op bij eigenaren. Hoe dan? En wanneer? En wie betaalt? Die energietransitie komt nu wel heel dichtbij.

Marion van der Voort begeleidt in opdracht van de gemeente Amersfoort wijkbijeenkomsten over het warmteplan dat de gemeente gaat maken in samenspraak met bewoners. Bewoners krijgen informatie en geven aan welke vragen, ideeën en zorgen zij hebben.

Steeds zoeken we naar de beste vorm voor een bijeenkomst om resultaten te behalen waar bewoners en gemeente mee verder kunnen.

Hallo dan Smakkelaarsveld

Met deze woorden verwelkomt Utrecht de plannen die het Smakkelaarsveld weer van Utrecht moeten maken. Bureau voor Gebiedscommunicatie was nauw betrokken bij de participatie voor de vierkante meters chaos en geschiedenis vlak naast CS Utrecht. Nu is het plan van Lingotto en partners gepresenteerd voor een Smakkelaarspark met groene kamers, een haventje en een woongebouw waar de tram dwars doorheen gaat.

De teams met ontwikkelaars en architecten moesten solliciteren voor deelname aan de tender. De winnaars betrokken Utrechters bij de ontwikkeling van hun plannen. Woordwolken met utrechtse wensen waren een belangrijke leidraad. Bovendien selecteerden bewoners van de stad mee in het stadstenderteam. Allemaal aspecten die samen zorgden voor een bijzonder plan op een veel besproken stukje Utrecht.

Wij begeleidden de presentatie van het plan aan de stad. Gluur gerust eens binnen in de grote gele container op het Smakkelaarsveld om een glimp van de plannen op te vangen. Of kijk hier voor meer informatie.

Adviesgroep met resultaat

Het kan! Tegenstanders werden meedenkers voor het plan voor een nieuwe natuurverbinding van het Goois Natuur Reservaat.  Er ontstond veel commotie over het oorspronkelijke plan om een bosgebied om te vormen tot heide voor een natuurverbinding. Bewoners en belanghebbenden, soms met heel verschillende meningen, vormden samen een adviesgroep onder leiding van Bureau voor Gebiedscommunicatie. Met behulp van een deskundig landschapsbureau, de provincie Noord Holland en mensen van het GNR hebben zij opties verkend en GNR  unaniem een nieuw plan aangeboden. Het kostte tijd, geld en veel inzet van alle betrokkenen maar het is een levensvatbaar alternatief. Het bestuur van Goois Natuur Reservaat heeft het advies inmiddels geheel overgenomen en zal zorg dragen voor de uitvoering ervan.

https://gnr.nl/blijf-op-de-hoogte/projecten/natuurverbinding-hoorneboeg/

Bakkie doen

Simpel doch doeltreffend. De mooiste manier om ideeën op te halen bij belanghebbenden is zelf op pad gaan. Voor het nieuwe Smakkelaarsveld in het Utrechtse stationsgebied ligt al veel vast. De ontwikkelaars krijgen een fikse uitdaging in een complex gebied. Om de wensen van de stad goed over te brengen zochten  we met een denktank en super betrokken ambtenaren naar kansen en mogelijkheden.

Eén daarvan was het uitnodigen van mensen om een lekker bakkie te doen in de knusse tent waarmee we twee dagen in het gebied stonden. Honderden mensen gaven hun mening in korte interviews. Zij reageerden verrast en met veel ideeën. Niet ingewikkeld, wel goed doordacht. De resultaten vatten we mét betrokken belanghebbenden samen en geven we in de tender mee aan de toekomstige ontwikkelaar.

Bouw nieuw complex bij centrum gevierd

‘Stadskeerkring blijkt het wachten waard’

De bouw van appartementencomplex Stadskeerkring in Amersfoort is op 16 mei gevierd op een bijzondere locatie. Op de vierde verdieping van de ruwbouw hebben wethouders Fleur Imming en Hans Buijtelaar met ontwikkelaar Vastbouw en woningcorporatie Portaal in aanwezigheid van gasten en enkele omwonenden getoast op een voorspoedige bouw bij de Amersfoortse binnenstad.

De bouw van 200 appartementen voor de Stadskeerkring is enige tijd geleden gestart en de ruwbouw van een deel van de eerste fase is inmiddels zichtbaar. Dit was dan ook de plek waar wethouder Hans Buijtelaar aangaf dat het stadsbestuur van Amersfoort blij is met de ontwikkeling van in totaal 200 appartementen zo dicht bij het centrum. “Stadskeerkring is een voorbeeld waaruit blijkt dat we in Amersfoort geen hoogtevrees moeten hebben”.

Wethouder Fleur Imming betoogde dat de bouw van de sociale huurappartementen aan de Stadskeerkring bijdraagt aan de oplossing van de grote vraag aan huurwoningen in de stad. “Amersfoort is booming Juist daarom zijn dit soort ontwikkelingen van groot belang. Het heeft lang geduurd maar het wordt het wachten zeker waard.”

Ook Dorine Lommen, manager bij Portaal en Vastbouwdirecteur Ronnie Hondeveld blikten terug op de roerige en lange periode sinds 2002 toen de eerste plannen voor het terrein aan de Keerkring werden ontwikkeld tot aan het zichtbare resultaat met veel belangstelling van toekomstige bewoners.

De bouw van de Stadskeerkring met 200 appartementen is een ontwikkeling van Vastbouw Vastgoedontwikkeling B.V. Van de 114 appartementen in de eerste fase van het complex neemt Woningcorporatie Portaal 80 ruime levensloopbestendige appartementen af voor de verhuur.

Er is veel belangstelling voor verkoop van de 44 appartementen die in de eerste fase van Stadskeerkring beschikbaar komen. De verkoopmanifestatie voor de eerste appartementen is op 1 juni 2017 van 17.00 tot 20.00 uur in Klooser aan de Stadsring in Amersfoort.

 

De geest van de Omgevingswet

De Omgevingswet wordt in 2019 ingevoerd. Vooruitlopend waart de geest van de nieuwe wet al rond. Gemeentes bereiden zich voor maar niemand weet nog precies wat het gaat betekenen. Participatie krijgt in elk geval een belangrijke rol in de nieuwe omgevingsvisies. Daarom gaan wij er vast mee aan de slag.

Bureau voor Gebiedscommunicatie organiseert voor het ministerie van I&M een praktijkcongres over de impact van de nieuwe wet voor gemeentes, provincies én voor stedenbouwers en andere mensen in het ruimtelijk domein. Hieraan gekoppeld verzorgen we een reeks masterclasses voor jonge professionals.

We ontwikkelen ook instrumenten om met alle belanghebbenden aan de slag te gaan in de geest van de nieuwe wet. Door met alle betrokkenen om tafel te gaan over de inrichtring van een gebied. En zo vroegtijdig al die belangen af te wegen.

Meer weten? Bel Marion van der Voort.

Fikse klus langs de Zuidas

Aan de Amsterdamse Zuidas maakt de projectorganisatie  zich op voor een fikse klus. De A10 Zuid wordt verbreed en het station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid en gemoderniseerd.  Het grote bouwproject bij de Amsterdamse Zuidas start in 2017.  Marion van der Voort is namens Bureau voor Gebiedscommunicatie interim manager van de communicatieafdeling van Zuidas en Zuidasdok.

De Zuidas is nu al een internationale hotspot voor bedrijven. Naast bedrijven van naam en faam komen er steeds meer bewoners langs de Zuidas en het gebied wordt levendiger met de komst van horeca en andere voorzieningen. De aanleg de A10 tunnel en de uitbreiding van station Amsterdam Zuid vormen in het dichtbebouwde en –bevolkte Zuidasgebied een flinke uitdaging waar communicatie belangrijk bij is. In de voorbereiding van de werkzaamheden helpt Marion als interim manager van de afdeling om de communicatie verder op te bouwen en een doordachte strategie te implementeren. tracebesluit_zuidasdok

Slotmanifest Jaar van de Ruimte

De afsluiting van het Jaar van de Ruimte op 15 december lijkt een happening te worden.Minister Schulz van Haegen krijgt het resultaat van vele bijeenkomsten, discussies en schrijfsessies over de toekomst van Nederland. BV Gebiedscommunicatie is erbij!

Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt in het ruimtelijk ontwerp. We willen Nederland steeds slimmer, duurzamer, gezonder en veiliger inrichten. Bureau voor Gebiedscommunicatie werkt met het programma Ontwerp Veilige Omgeving aan de samenwerking tussen ontwerpers en veiligheidsexperts. Dat doen we met ontwerpateliers, iconen met ontwerpprincipes, een handleiding voor ontwerpers, een interactieve game en bijeenkomsten in het hele land.

Al bij binnenkomst kunnen de congresgangers niet om Ontwerp Veilige Omgeving. We ontvangen de honderden gasten van de eindmanifestatie  letterlijk en figuurlijk warm bij de Veerensmederij in Amersfoort. Eenmaal binnen vertellen we bijvoorbeeld over de ontwerpateliers van Ontwerp Veilige Omgeving waarover we een bijzonder vouwboekje hebben gemaakt. En we verheugen ons op een dag vol ontmoetingen, kennis en inspiratie.

IMG_0588