Terug naar overzicht

De wijk in

In een woonbuurt met een school in Amersfoort willen een ontwikkelaar, corporatie en de gemeente samenwerken aan een gebiedsontwikkeling. Een inloopavond om mensen te informeren vonden we niet voldoende. Het liefst wilden we inbreng van bewoners gebruiken bij de allereerste schetsen. Daarom ging Bureau voor Gebiedscommunicatie samen met het bureau Jonge Honden, voorafgaand aan de planontwikkeling, de buurt in. We belden aan en spraken mensen tijdens hun wandeling en in het winkelcentrum om te horen wat zij van woningbouw zouden vinden. Het resultaat van de gesprekken was belangrijke informatie voor de stedenbouwkundige die het plan nu verder uitwerkt.