Welkom

Bureau voor Gebiedscommunicatie is een adviesbureau met deskundigheid, denkkracht en energie. We ontwikkelen de strategie voor de communicatie rond gebiedsontwikkeling, begeleiden de samenwerking op zoek naar draagvlak en we voeren uit. Bureau voor Gebiedscommunicatie vult uw projectorganisatie aan en doet wat nodig is om helder te communiceren.

Projecten

 • Hallo dan Smakkelaarsveld

  Met deze woorden verwelkomt Utrecht de plannen die het Smakkelaarsveld weer van Utrecht moeten maken. Bureau voor Gebiedscommunicatie was nauw betrokken bij de participatie voor de vierkante meters chaos en geschiedenis vlak naast CS Utrecht. Nu is het plan van Lingotto en partners gepresenteerd voor een Smakkelaarspark met groene kamers, een haventje en een woongebouw […]

 • Onafhankelijk procesbegeleider

  De gemeenteraad van Utrecht wil graag duurzame energie laten opwekken in de polder Rijnenburg en Reijerscop. De voorwaarden zijn talrijk en de belangen lopen uiteen. Voor het uitwerken van scenario’s voor een energielandschap wilde de gemeenteraad graag een onafhankelijk procesbegeleider aan boord. Marion van der Voort is gevraagd deze rol op zich te nemen. Marion […]

 • Andere boeg

  De plannen van Gooisch Natuur Reservaat om een natuurverbinding Hoorneboeg te realiseren waarvoor grootschalig kappen van bomen noodzakelijk zou zijn, riep veel weerstand op. De provincie Noord Holland vroeg BV Gebiedscommunicatie mee te denken over een proces om met elkaar tot een nieuw plan te komen. Nu functioneert een adviesgroep van omwonenden als belangrijke partner. […]

 • De Omgevingswet komt eraan

  De wijze waarop we Nederland inrichten gaat op z’n kop. De vertrouwde Wet ruimtelijke ordening wordt in 2019 vervangen door de Omgevingswet. Dus moeten overheden en ontwerpers aan de slag met de omgevingsvisie. De wet biedt kansen om al in een vroeg stadium met alle betrokken na te denken over de inrichting van een gebied. […]

Meer projecten