Online participatie kan nu!

Je hoeft niet alles te weten, als je het maar weet te vinden. BV Gebiedscommunicatie kent de mogelijkheden voor online communicatie en participatie. We weten de experts op dit gebied te vinden. En we werken samen om te zorgen dat projecten een zetje krijgen en belanghebbenden goed worden betrokken. Ook in een tijd dat niets is wat het was. Informeren en participeren kan eenvoudig, met een beperkt budget en het kan nu!

Continue reading

Open Crailodag druk bezocht

Honderden bezoekers lieten zich zaterdag 1 februari 2020 informeren over de plannen voor buurtschap Crailo. De stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers gaven toelichting op het plan dat op 4 maart bij de gemeenteraad van Gooise Meren, Hilversum en Laren bij de gemeenteraad ter besluitvorming ligt.

Veel bezoekers waren enthousiast over de ruime en groene opzet van het nieuwe buurtschap. Hun vragen over de buurthubs, de mobiliteit, diverse woningtypen en de combinatie van wonen en werken werden beantwoord in persoonlijke gesprekken. Honderden mensen uit de omgeving van Crailo luisterden naar de toelichting door een stedenbouwkundige.

Bij aanvang van de Open Crailodag stond er een file voor de ingang van het terrein. De huifkartochten over het terrein van Crailo waren zeer gewild en snel ‘uitverkocht’. De hele ochtend was het een komen en gaan van bezoekers die meer wilden weten over de mogelijkheden om in het buurtschap te wonen. Zij bekeken de film met een virtuele rondleiding over het terrein en bestudeerde het vloerkleed waarop het stedenbouwkundigplan stond uitgetekend.

Participatie voor plan Crailo

VOORUITSTREVEND PLAN VOOR ENERGIEPOSITIEF BUURTSCHAP CRAILO

19 DECEMBER 2019

Crailo, gelegen tussen Hilversum, Bussum en Laren, gaat een bijzondere toekomst tegemoet als een nieuw energiepositief buurtschap met niet alleen woningen, maar ook werkruimte en nieuwe natuur. Bureau voor Gebiedscommunicatie ontwikkelde samen met SVP Architectuur en Stedenbouw, OKRA landschapsarchitecten en Arcadis in Team C een stedenbouwkundig plan en een landschapsplan waarover de drie gemeenteraden begin 2020 een besluit nemen. Bureau voor Gebiedscommunicatie was verantwoordelijk voor de participatie tijdens het proces.


In het nieuwe buurtschap Crailo komen ongeveer 500 woningen, waarvan een derde sociale huurwoningen worden. De helft van het gebied wordt bestaande en nieuwe natuur. Er is vijf hectare terrein voor bedrijven. Mede met elementen als het energiepositief ontwikkelen van het gebied, het toevoegen van een nieuwe Laan van Crailo en een ‘ecowal’ maakt het nieuwe buurtschap de hoge ambities waar van de drie betrokken gemeentes Hilversum, Laren en Gooise Meren.

Samen met betrokkenen en deskundigen is met behulp van het ‘Rad van Crailo’ gekozen voor een focus op identiteit, biodiversiteit, mobiliteit en energie om een zo duurzaam mogelijk buurtschap te ontwikkelen. Tijdens intensieve gesprekken met een ateliergroep, duurzaamheidssessies met betrokken deskundigen en in voortdurende samenspraak met omgeving en stakeholders werkte Team C een jaar aan de ontwikkeling van het plan.

Oplevering Stadskeerkring

Stadskeerkring / Evenaar met 200 appartementen en stadswoningen bij het centrum van Amersfoort, wordt opgeleverd door Vastbouw Vastgoedontwikkeling. Bureau voor Gebiedscommunicatie verzorgde van de eerste schets tot de laatste verhuizing de participatie, de communicatie en de marketing. In zes jaar organiseerden we oa:

-Gesprekken met buurtbewoners

-Informatiebijeenkomsten

-Ateliergroep waarin buurtbewoners met de architecten achter de ‘tekentafel’ zaten.

-Verkoopmanifestaties, brochures, onlinemarketing, nieuwsbrieven, online communicatie en feestelijke momenten tijdens de bouw.

Een intensief traject met mooie resultaten. #gebiedscommunicatie #participatie #omgevingscommunicatie #samenwerking

TEAM C aan de slag in Crailo

Als onderdeel van TEAM C gaat BV Gebiedscommunicatie aan de slag in buurtschap Crailo. In dit bijzondere gebied in ’t Gooi komt ruimte voor wonen en werken. De ambities zijn groot. De manier waarop we de participatie willen organiseren was een belangrijk onderdeel van de aanbesteding die we met het team hebben gewonnen.

Bureau voor Gebiedscommunicatie zal in samenwerking met alle betrokken partijen de participatie organiseren. Tijdens Open Crailodagen kan iedereen met eigen ogen zien hoe het ontwerp voor het gebied vordert. Belanghebbenden praten hierover mee in een ateliergroep. Binnenkort stellen we ons voor aan betrokkenen en doen we de aftrap.

Lees hier meer.

 

De buurt in

Er zijn plannen voor de nieuwbouw van een school en woningen midden in een woonwijk. Voordat er een schets op papier staat, trekken we de buurt in om mensen hierover te interviewen.

Bureau voor Gebiedscommunicatie adviseert de ontwikkelaar van het plan over de participatie en organiseert de uitvoering ervan. We willen al vroeg de meningen uit de omgeving ophalen. Daarom adviseren we om naast de traditionele bijeenkomst ook interviews te houden en een buurtsafari te organiseren waarbij bewoners en de stedenbouwkundigen samen de omgeving bekijken. Zo ontstaat een breed beeld van meningen en ideeën van buurtbewoners.

De meeste bewoners reageren positief en geven tijdens een interview graag hun mening over de buurt en de nieuwbouw. Dit levert nuttige input op voor de plannenmakers.

Gasloos. Het komt nu wel heel dichtbij

Gasloos wonen. Ook voor mensen in een bestaande woning komt het moment nabij dat zij hierover moeten nadenken. Dat levert veel vragen en twijfels op bij eigenaren. Hoe dan? En wanneer? En wie betaalt? Die energietransitie komt nu wel heel dichtbij.

Marion van der Voort begeleidt in opdracht van de gemeente Amersfoort wijkbijeenkomsten over het warmteplan dat de gemeente gaat maken in samenspraak met bewoners. Bewoners krijgen informatie en geven aan welke vragen, ideeën en zorgen zij hebben.

Steeds zoeken we naar de beste vorm voor een bijeenkomst om resultaten te behalen waar bewoners en gemeente mee verder kunnen.

Hallo dan Smakkelaarsveld

Met deze woorden verwelkomt Utrecht de plannen die het Smakkelaarsveld weer van Utrecht moeten maken. Bureau voor Gebiedscommunicatie was nauw betrokken bij de participatie voor de vierkante meters chaos en geschiedenis vlak naast CS Utrecht. Nu is het plan van Lingotto en partners gepresenteerd voor een Smakkelaarspark met groene kamers, een haventje en een woongebouw waar de tram dwars doorheen gaat.

De teams met ontwikkelaars en architecten moesten solliciteren voor deelname aan de tender. De winnaars betrokken Utrechters bij de ontwikkeling van hun plannen. Woordwolken met utrechtse wensen waren een belangrijke leidraad. Bovendien selecteerden bewoners van de stad mee in het stadstenderteam. Allemaal aspecten die samen zorgden voor een bijzonder plan op een veel besproken stukje Utrecht.

Wij begeleidden de presentatie van het plan aan de stad. Gluur gerust eens binnen in de grote gele container op het Smakkelaarsveld om een glimp van de plannen op te vangen. Of kijk hier voor meer informatie.

Adviesgroep met resultaat

Het kan! Tegenstanders werden meedenkers voor het plan voor een nieuwe natuurverbinding van het Goois Natuur Reservaat.  Er ontstond veel commotie over het oorspronkelijke plan om een bosgebied om te vormen tot heide voor een natuurverbinding. Bewoners en belanghebbenden, soms met heel verschillende meningen, vormden samen een adviesgroep onder leiding van Bureau voor Gebiedscommunicatie. Met behulp van een deskundig landschapsbureau, de provincie Noord Holland en mensen van het GNR hebben zij opties verkend en GNR  unaniem een nieuw plan aangeboden. Het kostte tijd, geld en veel inzet van alle betrokkenen maar het is een levensvatbaar alternatief. Het bestuur van Goois Natuur Reservaat heeft het advies inmiddels geheel overgenomen en zal zorg dragen voor de uitvoering ervan.

https://gnr.nl/blijf-op-de-hoogte/projecten/natuurverbinding-hoorneboeg/

Bakkie doen

Simpel doch doeltreffend. De mooiste manier om ideeën op te halen bij belanghebbenden is zelf op pad gaan. Voor het nieuwe Smakkelaarsveld in het Utrechtse stationsgebied ligt al veel vast. De ontwikkelaars krijgen een fikse uitdaging in een complex gebied. Om de wensen van de stad goed over te brengen zochten  we met een denktank en super betrokken ambtenaren naar kansen en mogelijkheden.

Eén daarvan was het uitnodigen van mensen om een lekker bakkie te doen in de knusse tent waarmee we twee dagen in het gebied stonden. Honderden mensen gaven hun mening in korte interviews. Zij reageerden verrast en met veel ideeën. Niet ingewikkeld, wel goed doordacht. De resultaten vatten we mét betrokken belanghebbenden samen en geven we in de tender mee aan de toekomstige ontwikkelaar.