Projecten

Wij werken aan grote en kleine projecten verspreid door het land. Op dit moment werken we voor ontwikkelende partijen en voor gemeentes aan diverse participatietrajecten, zowel online als offline.
Kijk hier naar voorbeelden van ons werk. Meer weten? Bel ons op 033-4657712.

 • Online of live?

  We willen belanghebbenden spreken om te horen hoe zij denken over nieuwbouwplannen. Liefst met elkaar aan tafel. Maar als dat niet kan, of we weten nog niet of het kan op het geplande tijdstip, moeten we het slim organiseren. Marion van der Voort begeleidt vanuit BV Gebiedscommunicatie talloze bijeenkomsten online, live of van allebei een […]

 • In de rij voor online participatie

  Eikenstein in Zeist is een voormalige tuchtschool in Zeist. Eigenaren Fakton Capital en Plegt Vos willen in het monument appartementen en andere functies realiseren. Het gebied erachter ondergaat een metamorfose tot groen woongebied. Dit vergt zorgvuldig overleg met de betrokken omgeving. Maar ja, corona… Open Monumentendag was de offline aftrap voor online participatie voor Eikenstein. […]

 • Online

  Voor verschillende projecten organiseert BV Gebiedscommunicatie de online participatie met belanghebbenden. Bijvoorbeeld voor De Zonnehof in Amersfoort waar belanghebbenden kunnen reageren op zes verschillende plannen rond één plein. De inloopavond voor Het Achtererf in Loosdrecht kon niet in de oorspronkelijke vorm doorgaan. Daarom ontvingen omwonenden een uitnodiging om de informatie online te bekijken en te […]

 • Energie!

  De energietransitie is een vraagstuk voor elke gemeente. Zowel lokaal als regionaal (RES) bespreken overheden met inwoners en ondernemers hoe zij de transitie naar een aardgasvrije omgeving het best kunnen vormgeven. Vanuit BV Gebiedscommunicatie is Marion van der Voort adviseur en gespreksleider voor bijeenkomsten over dit onderwerp.

 • Mixen

  In de Utrechtse wijk Overvecht zijn plannen voor de mix van sociale huurwoningen met koopwoningen en middenhuur. Een vooruitstrevende samenwerking waarbij ontwikkelaar BPD en corporatie Mitros grond willen ruilen om een betere mix te krijgen in verschillende Utrechtse woonbuurten. Bureau voor Gebiedscommunicatie denkt met de partijen mee over de communicatiestrategie en voert die uit. www.mix-utrecht.nl

 • De wijk in

  In een woonbuurt met een school in Amersfoort willen een ontwikkelaar, corporatie en de gemeente samenwerken aan een gebiedsontwikkeling. Een inloopavond om mensen te informeren vonden we niet voldoende. Het liefst wilden we inbreng van bewoners gebruiken bij de allereerste schetsen. Daarom ging Bureau voor Gebiedscommunicatie samen met het bureau Jonge Honden, voorafgaand aan de […]

 • Optimale vorm

  In opdracht van Winter Trust BV begeleidde BV Gebiedscommunicatie bijeenkomsten met omwonenden over de bouw van appartementen. We adviseerden de ontwikkelaar over de participatievorm en begeleidde de gesprekken tussen de ontwikkelaar, de architecten en belanghebbenden. De architecten en belanghebbenden ontwikkelden zo gezamenlijk twee scenario’s voor mogelijke bebouwing op een veelbesproken plek bij het winkelcentrum Bisonspoor. […]

 • Bijzonder buurtschap

  BV Gebiedscommunicatie maakt deel uit van het team dat een stedenbouwkundig- en landschapsplan heeft gemaakt voor Buurtschap Crailo. Dit wordt een vooruitstrevend energiepositief plan op het grondgebied van de drie gemeentes Gooise Meren, Laren en Hilversum. Bureau voor Gebiedscommunicatie zette de werkwijze voor de participatie op en voerde dit uit met de plannenmakers en het […]

 • Hallo dan Smakkelaarsveld

  Met deze woorden verwelkomt Utrecht de plannen die het Smakkelaarsveld weer van Utrecht moeten maken. Bureau voor Gebiedscommunicatie was nauw betrokken bij de participatie voor de vierkante meters chaos en geschiedenis vlak naast CS Utrecht. Nu is het plan van Lingotto en partners gepresenteerd voor een Smakkelaarspark met groene kamers, een haventje en een woongebouw […]

 • Onafhankelijk procesbegeleider

  De gemeenteraad van Utrecht wil graag duurzame energie laten opwekken in de polder Rijnenburg en Reijerscop. De voorwaarden zijn talrijk en de belangen lopen uiteen. Voor het uitwerken van scenario’s voor een energielandschap wilde de gemeenteraad graag een onafhankelijk procesbegeleider aan boord. Marion van der Voort is gevraagd deze rol op zich te nemen. Marion […]

 • Andere boeg

  De plannen van Gooisch Natuur Reservaat om een natuurverbinding Hoorneboeg te realiseren waarvoor grootschalig kappen van bomen noodzakelijk zou zijn, riep veel weerstand op. De provincie Noord Holland vroeg BV Gebiedscommunicatie mee te denken over een proces om met elkaar tot een nieuw plan te komen. Nu functioneert een adviesgroep van omwonenden als belangrijke partner. […]

 • De Omgevingswet komt eraan

  De wijze waarop we Nederland inrichten gaat op z’n kop. De vertrouwde Wet ruimtelijke ordening wordt in 2019 vervangen door de Omgevingswet. Dus moeten overheden en ontwerpers aan de slag met de omgevingsvisie. De wet biedt kansen om al in een vroeg stadium met alle betrokken na te denken over de inrichting van een gebied. […]

 • Klantpeiling voor Corporatie

  Voor corporaties is een huurdersberaad van groot belang. Maar om meningen te peilen of draagvlak te krijgen zoekt de corporatie ook naar andere manieren om huurders te bereiken. Bureau voor Gebiedscommunicatie was betrokken bij de opzet van een klantenpeiling voor Lekstede Wonen in Vianen. De vorm van de peiling en de uitvoering maar vooral ook […]

 • Noordelijke Randweg, Utrecht

  De gemeente Utrecht wil  de doorstroming van verkeer verbeteren op de Noordelijke Randweg Utrecht. Alle varianten hebben voor de ene buurt voordelen die tot nadelen leiden op een andere plek. Een breed samengestelde adviesgroep bespreekt de varianten en brengt een advies uit aan het gemeentebestuur. Marion van der Voort is voorzitter van de bijeenkomsten waarin […]

 • Zuidgebouw participatie niet alledaags

  Bewoners die tegen de komst van het Zuidgebouw in Utrecht waren zaten aan de tafels waar de vertrouwelijke plannen op lagen en zij spraken met de ontwikkelaars. Het Zuidgebouw in het Utrechtse stationsgebied was gecompliceerd, politiek gevoelig, technisch ingewikkeld, van doorslaggevend belang voor de infrastructuur van de stad en beeldbepalend. De aanbesteding moest onder behoorlijke […]

 • Ontwerp Veilige Omgeving

  In  het ontwerpproces delft externe veiligheid vaak het onderspit. Bureau voor Gebiedscommunicatie doet er samen met het programma Ontwerp Veilige Omgeving  alles aan om dit te verbeteren en betrokken partijen in een vroeg stadium te verbinden. Samen met de projectleider hebben wij de regie over het project waarvan we zowel de aansturing als de  uitvoering […]

 • Noord/zuidlijn, Amsterdam

  Voor omgevingscommunicatie is de Noord/Zuidlijn hét voorbeeld dat in alle leerstof voorkomt. Boukje Witten werkt namens Bureau voor Gebiedscommunicatie als omgevingsmanager rond de stations Vijzelgracht en Rokin en is al langere tijd nauw betrokken bij de uitvoering van de communicatiestrategie.

 • Keerkring Amersfoort

  De ontwikkeling van een woontoren aan de rand van de Amersfoortse binnenstad houdt de gemoederen bezig. Bureau voor Gebiedscommunicatie adviseert over de communicatie met bewoners en andere stakeholders en voert die communicatie ook uit.

 • Beethove, Utrecht

  Voor de bouw van woningen, appartementen en een filiaal van een supermarkt met parkeerkelder in een actieve wijk als Oog en Al in Utrecht is omgevingscommunicatie een must. Wij verzorgen de communicatie met bewoners en andere stakeholders.

 • Hoef en Haag, Vianen

  Samen met stedenbouwkundig bureau SVP organiseerden we de participatie rond het stedenbouwkundig Masterplan Hoef en Haag in Vianen. Met bewoners als echte deskundigen over het gebied kwam een prachtig plan tot stand. Voor de ontwikkeling van Hoef en Haag werkt een consortium met AM en Bouwfonds Ontwikkeling samen met  Lekstede Wonen en de gemeente Vianen.

 • Anna’s Hoeve, Hilversum

  Voor de verkoop van vrije kavels ontwikkelden we met Endure Design een campagne met logo, pay-off, brochures, activiteiten en zichtbaarheid online en op straat.

 • Nieuws-Oosteinde, Aalsmeer

  Bij Nieuw Oosteinde in Aalsmeer waren we betrokken van de eerste visie tot de laatste steen. We voerden de regie op alle communicatie, organiseerden participatie, omgevingsmanagement en een deel van de marketing.

 • Rheense Waarden, Rhenen

  Voor Rhenen ontwikkelden we het concept van de campagne voor de verkoop van vrije kavels op verschillende locaties.

 • Randenbroek Zuid, Amersfoort

  Randenbroek Zuid Stad&Park is een sterk concept dat al een tijdje succesvol meegaat. Wij ontwikkelden een strategie voor de marketing en gebiedscommunicatie. Endure Design verzorgt voor ons de productie van brochures, online en offline advertenties.

 • Spoorzone, Delft

  Bij een complex politiek en maatschappelijk proces als Spoorzone Delft kan een blik van buiten nuttig zijn. Wij keken mee en adviseerden over de communicatiestrategie.

 • Monnikenberg, Hilversum

  Bij communicatie rond de ontwikkeling van een zorgpark met een nieuw ziekenhuis, wonen en natuurontwikkeling zijn wij in diverse fases betrokken. Wij adviseerden over de communicatiestrategie, leverden voorzitters voor bijeenkomsten en verzorgden de redactie voor middelen.

 • Stationstoren, Hilversum

  Ondanks grote maatschappelijke weerstand kwamen bewoners onder leiding van Bureau voor Gebiedscommunicatie tot een programma van eisen voor de architectuur van de stationstoren Hilversum. Zij selecteerden Architekten Cie. Van Frits van Dongen als architect en waren betrokken bij de ontwikkeling van een spectaculair ontwerp. Helaas is de ontwikkeling mede onder druk van de crisis gestaakt.

 • Rubens Rossum

  Bij verschillende projecten van NCB is BV Gebiedscommunicatie actief als adviseur, voorzitter en woordvoerder. Onder andere voor het project Rubens in Rossum en De Waterborg in de gemeente Binnenmaas.

 • Hart van Soesterkwartier, Amersfoort

  Om ondernemers te informeren en te inspireren organiseerde de initiatiefnemers een bijeenkomst over Hart van Soesterkwartier, de herontwikkeling van een kerkgebouw tot een centraal ontmoetingspunt in de wijk. BV Gebiedscommunicatie leverde de voorzitter.

 • Structuurvisie Nijkerk

  Om een gedragen nieuwe structuurvisie te ontwikkelen ging het gemeentebestuur van Nijkerk in gesprek met bewoners en ondernemers. BV Gebiedscommunicatie organiseerde samen met de gemeente een reeks stadsdebatten met alle communicatie die daarbij hoort.

 • Vijfheerenlanden Vianen

  De renovatie van flatwoningen raakt bewoners heel direct. Bureau voor Gebiedscommunicatie adviseerde woningcorporatie Lekstede over de aanpak en uitvoering van communicatie met bewoners over de ingrijpende plannen. Marion van der Voort was voorzitter van diverse bewonersbijeenkomsten.

 • Fonteyn Park, Amersfoort

  Wij ontwikkelden met Endure Design een concept voor de gebiedsmarketing van een nieuwe woonbuurt in het Amersfoortse Vathorst. De campagne bevat alle mogelijke uitingen met de naam, pay-off en huisstijl die Endure vormgeeft en activiteiten in het gebied.