Bureau voor Gebiedscommunicatie mocht denken en doen!

Bijzonder gebouw, vernieuwende participatie

Een bijzonder moment voor alle betrokkenen rondom het Zuidgebouw in het Utrechtse stationsgebied. Ontwikkelaar ABC Planontwikkeling, die mede door omwonenden is geselecteerd in een vertrouwelijke tenderprocedure, maakte de schetsen bekend voor deze eyecatcher. Bureau voor Gebiedscommunicatie dacht mee en voerde uit bij de bijzondere vorm van participatie.

Omwonenden en bedrijven in het stationsgebied hebben al jarenlang te maken met overlast. Veel mensen wilden absoluut geen gebouw op de gekozen locatie. Toch wilde de gemeentelijk projectleider mensen betrekken bij het proces.

In een expertronde over participatie bracht Marion van der Voort namens Bureau voor Gebiedscommunicatie mogelijkheden in om ondanks de weerstand gebruik te maken van de kennis van belanghebbenden. Zij besprak met de communicatieadviseur en projectleider van de gemeente de eenvoudige leidraad voor participatie; Gedraag je als een goede buur! Misschien ben je het niet eens met de verbouwing maar als de uitbreiding er tóch komt, wil je meedenken over de uitvoering.

Zo kreeg het idee vorm om belanghebbenden een rol te geven in de vertrouwelijke tenderprocedure waarmee een ontwikkelaar moest worden geselecteerd. Het is gewaagd om dat te doen maar de medewerkers van de gemeente en het bestuur toonden lef. Bewoners en ondernemers legden een wensenlijst neer voor het gebouw die een rol speelde bij de selectie. Bovendien formuleerden zij duidelijke wensen voor de omgevingscommunicatie. Bureau voor Gebiedscommunicatie zocht mee naar de mogelijkheden, zorgde er in nauwe samenwerking met de gemeente voor dat het proces goed verliep en evalueerde na afloop deze vooruitstrevende vorm van participatie.

Bij de selectie sprak het ontwerp en de visie van ABCVastgoed gelijk aan. Uiteindelijk is deze partij, waarvoor de meeste bewoners een nadrukkelijke voorkeur hadden, als winnaar uit de bus.

Het is slechts een begin.. ABC Vastgoed, BAM bouw en techniek en andere partijen nemen de omgeving serieus bij het uitwerken en realiseren van het vooruitstrevende ontwerp. De hooggestemde verwachtingen voor het bouwproces en het eindresultaat moeten nu worden waargemaakt.