i

 • Rheense Waarden, Rhenen

  Voor Rhenen ontwikkelden we het concept van de campagne voor de verkoop van vrije kavels op verschillende locaties.

 • Randenbroek Zuid, Amersfoort

  Randenbroek Zuid Stad&Park is een sterk concept dat al een tijdje succesvol meegaat. Wij ontwikkelden een strategie voor de marketing en gebiedscommunicatie. Endure Design verzorgt voor ons de productie van brochures, online en offline advertenties.

 • Spoorzone, Delft

  Bij een complex politiek en maatschappelijk proces als Spoorzone Delft kan een blik van buiten nuttig zijn. Wij keken mee en adviseerden over de communicatiestrategie.

 • Monnikenberg, Hilversum

  Bij communicatie rond de ontwikkeling van een zorgpark met een nieuw ziekenhuis, wonen en natuurontwikkeling zijn wij in diverse fases betrokken. Wij adviseerden over de communicatiestrategie, leverden voorzitters voor bijeenkomsten en verzorgden de redactie voor middelen.

 • Stationstoren, Hilversum

  Ondanks grote maatschappelijke weerstand kwamen bewoners onder leiding van Bureau voor Gebiedscommunicatie tot een programma van eisen voor de architectuur van de stationstoren Hilversum. Zij selecteerden Architekten Cie. Van Frits van Dongen als architect en waren betrokken bij de ontwikkeling van een spectaculair ontwerp. Helaas is de ontwikkeling mede onder druk van de crisis gestaakt.

 • Rubens Rossum

  Bij verschillende projecten van NCB is BV Gebiedscommunicatie actief als adviseur, voorzitter en woordvoerder. Onder andere voor het project Rubens in Rossum en De Waterborg in de gemeente Binnenmaas.

 • Hart van Soesterkwartier, Amersfoort

  Om ondernemers te informeren en te inspireren organiseerde de initiatiefnemers een bijeenkomst over Hart van Soesterkwartier, de herontwikkeling van een kerkgebouw tot een centraal ontmoetingspunt in de wijk. BV Gebiedscommunicatie leverde de voorzitter.

 • Structuurvisie Nijkerk

  Om een gedragen nieuwe structuurvisie te ontwikkelen ging het gemeentebestuur van Nijkerk in gesprek met bewoners en ondernemers. BV Gebiedscommunicatie organiseerde samen met de gemeente een reeks stadsdebatten met alle communicatie die daarbij hoort.