Terug naar overzicht

De Omgevingswet komt eraan

De wijze waarop we Nederland inrichten gaat op z’n kop. De vertrouwde Wet ruimtelijke ordening wordt in 2019 vervangen door de Omgevingswet. Dus moeten overheden en ontwerpers aan de slag met de omgevingsvisie. De wet biedt kansen om al in een vroeg stadium met alle betrokken na te denken over de inrichting van een gebied. Maar hoe doen we dat?

BV Gebiedscommunicatie heeft, mede in overleg met het ministerie van I&M, instrumenten ontwikkeld om het gesprek over de inrichting op gang te brengen en met elkaar belangen af te wegen. We waren betrokken bij pilots in verschillende gemeenten. Met iconen voor relevante onderwerpen zoals geluid, veiligheid, verkeer en wonen schuiven we op de kaart om te komen tot optimale oplossingen. Het is voor iedereen nog zoeken wat de nieuwe wet betekent. Maar vooruitlopend op de invoering van de nieuwe wet kunnen we Omgevingswet-proof aan de slag.