Terug naar overzicht

Andere boeg

De plannen van Gooisch Natuur Reservaat om een natuurverbinding Hoorneboeg te realiseren waarvoor grootschalig kappen van bomen noodzakelijk zou zijn, riep veel weerstand op.

De provincie Noord Holland vroeg BV Gebiedscommunicatie mee te denken over een proces om met elkaar tot een nieuw plan te komen. Nu functioneert een adviesgroep van omwonenden als belangrijke partner. De adviesgroep adviseerde over de selectie van een bureau dat verschillende mogelijkheden voor de inrichting gaat uitwerken. Uiteindelijk zal de groep adviseren over de volgende stappen. Provincie Noord Holland is verantwoordelijk voor het proces en GNR zal uiteindelijk de herinrichting realiseren. Marion van der Voort is adviseur en onafhankelijk gespreksleider.

Inmiddels is het advies aangeboden en door het bestuur van het Goois Natuur Reservaat geheel overgenomen.