Terug naar overzicht

Onafhankelijk procesbegeleider

De gemeenteraad van Utrecht wil graag duurzame energie laten opwekken in de polder Rijnenburg en Reijerscop. De voorwaarden zijn talrijk en de belangen lopen uiteen. Voor het uitwerken van scenario’s voor een energielandschap wilde de gemeenteraad graag een onafhankelijk procesbegeleider aan boord. Marion van der Voort is gevraagd deze rol op zich te nemen.

Marion adviseert de projectorganisatie over de inrichting van het ontwerpproces en de participatie, ze is gespreksleider van de uitwerkingsgroep en bekijkt het hele ontwerpproces kritisch. Het maakt haar niet uit wat de uitkomst is, als alle verschillende belangen maar evenwichtig worden meegewogen zodat de gemeenteraad een besluit kan nemen. Marion maakt een verslag voor de gemeenteraad van Utrecht over het verloop van het proces.