Terug naar overzicht

Online of live?

We willen belanghebbenden spreken om te horen hoe zij denken over nieuwbouwplannen. Liefst met elkaar aan tafel. Maar als dat niet kan, of we weten nog niet of het kan op het geplande tijdstip, moeten we het slim organiseren.

Marion van der Voort begeleidt vanuit BV Gebiedscommunicatie talloze bijeenkomsten online, live of van allebei een beetje. Ook mensen die minder digitaal vaardig zijn willen we spreken. Dat begint al bij de uitnodiging. Als het helpt, brengen we de uitnodiging persoonlijk bij de mensen thuis. We kennen de partijen die een livestream verzorgen, hebben ervaring in het opzetten van bijeenkomsten en zoeken manieren om mensen te betrekken. Zodat zij thuis of vanuit de zaal de informatie krijgen en hun inbreng hebben.

Kijk hier voor een voorbeeld van een online én live bijeenkomst over de ontwikkeling van woonbuurt Mastenbroek in Achterveld, in opdracht van de gemeente Leusden en ontwikkelaar LATEI.