Adviesgroep met resultaat

Het kan! Tegenstanders werden meedenkers voor het plan voor een nieuwe natuurverbinding van het Goois Natuur Reservaat.  Er ontstond veel commotie over het oorspronkelijke plan om een bosgebied om te vormen tot heide voor een natuurverbinding. Bewoners en belanghebbenden, soms met heel verschillende meningen, vormden samen een adviesgroep onder leiding van Bureau voor Gebiedscommunicatie. Met behulp van een deskundig landschapsbureau, de provincie Noord Holland en mensen van het GNR hebben zij opties verkend en GNR  unaniem een nieuw plan aangeboden. Het kostte tijd, geld en veel inzet van alle betrokkenen maar het is een levensvatbaar alternatief. Het bestuur van Goois Natuur Reservaat heeft het advies inmiddels geheel overgenomen en zal zorg dragen voor de uitvoering ervan.

https://gnr.nl/blijf-op-de-hoogte/projecten/natuurverbinding-hoorneboeg/