Barstjes in de lokale gemeenschap

Als groepen bewoners het met elkaar oneens zijn over verduurzaming  kan dat fikse gevolgen hebben voor een gemeenschap. Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht enkele verduurzamingsprojecten waarbij mensen tegenover elkaar staan. Bureau voor Gebiedscommunicatie was bij twee van de drie onderzochte projecten betrokken als procesbegeleider. Bovendien sprak Marion van der Voort als deskundige op het gebied van polarisatie en conflictbemiddeling mee tijdens de valideringsbijeenkomst van het onderzoek.

Goede voorbereiding en heldere afspraken kunnen helpen om tot een goede oplossing te komen. Maar dat lukt niet in alle gevallen. Bij het ene project waar Marion van der Voort het proces leidde, zijn voorstanders en tegenstanders van een heideverbinding het redelijk eens geworden. Bij een ander voorbeeld uit het rapport waar Marion actief was, werden voorstanders en tegenstanders van windmolens het niet eens en spreekt de politiek daar nog intensief over.

Kijk hier voor het persbericht van het Sociaal Cultureel Planbureau en voor het hele rapport (als je echt je tanden erin wilt zetten).