Top 3 gespreksonderwerpen

Van alle onderwerpen waar belanghebbenden over willen meedenken bij participatie, staan verkeer en groen stabiel in de top drie. Andere hits zijn uitzicht en privacy.

Bij planvorming voor woningen of andere bebouwing gaat de participatie vaak over verkeer en parkeren. Waar kunnen we de auto’s kwijt? En wat is het effect van extra verkeersbewegingen op de omgeving? Ook het effect van bebouwing op bestaande woningen is een belangrijk gespreksonderwerp.
De laatste jaren is groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie de snelle stijger in de top van populaire issues. En gelukkig maar. Ontwikkelaars, gemeente en belanghebbenden zoeken naar mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten, water vast te houden en te zorgen voor groene gebieden.

Zwarte Water

De Zwarte Waterzone in Zwolle is daarop geen uitzondering. In maart was Marion van der Voort gespreksleider bij een online bijeenkomst over woningbouw en recreatie in dit bijzondere gebied waar BEMOG en BPD plannen ontwikkelen. Over de meest besproken  thema’s waren in mei opnieuw bijeenkomsten. Zowel over verkeer als over biodiversiteit en natuurversterkend bouwen kwamen veel vragen en opmerkingen binnen. Daarover gingen dan ook de extra bijeenkomsten in mei.  Kijk hier de bijeenkomsten terug.