Inbreng zichtbaar in eerste schetsen Keerkring

De eerste schetsen voor de woongebouwen aan de Keerkring in Amersfoort krijgen vorm. De schetsen krijgen vorm met inbreng van een ateliergroep met omwonenden van de nieuwbouw onder leiding van Bureau voor Gebiedscommunicatie. Ondanks hun weerstand tegen de plannen voor woningbouw praten bewoners met de architect over de verschijningsvorm.

De architect, Marjon Mors van SVP Stedenbouw en Architectuur , verwerkte veel van de informatie uit de vorige bijeenkomst met de ateliergroep Keerkring in de eerste beelden die nu op tafel liggen. Tijdens het gesprek op zaterdag 5 september sprak de ateliergroep ook over de inrichting van het gebied tussen en rondom de bebouwing. De industriële geschiedenis van de zone rond het Amersfoortse spoor is een belangrijke inspiratiebron voor de eerste schetsen van de woongebouwen. Hoewel het pas schetsen zijn en het hoogste gebouw langs het spoor nog niet is getekend, reageerden bewoners verheugd dat zij een deel van hun inbreng terugzien in de schetsen. Deelnemers keken mee achter de computer waar met het programma Sketch-up de architecten tekenen aan de toekomstige bebouwing. Met een reeks referentiebeelden ging het gesprek verder over de inrichting van de terreinen tussen en rond de gebouwen. Omwonenden spraken over beplanting en materialen die moet passen bij de industriële uitstraling van de gebouwen maar wel groen en natuurlijk moet zijn. De vorm en positie van trappen wordt belangrijk en er gingen tal van voorbeelden over tafel van de scheiding tussen privéruimte en openbare ruimte. Tijdens de volgende bijeenkomst gaat het gesprek in de ateliergroep Keerkring verder over de vorm van de hogere woongebouwen en dan liggen er schetsen voor de inrichting van het openbaar gebied.

IMAG0105