Nieuwe stap in participatie Zuidgebouw

Drie ontwikkelaars zijn geselecteerd door de gemeente Utrecht om een visie te presenteren op het omstreden Zuidgebouw in het stationsgebied. In de procedure die volgt hebben belanghebbenden een stem. Bureau voor Gebiedscommunicatie werkte samen met de gemeente, bewoners en ondernemers om de bijdrage van belanghebbenden vorm te geven. Een nieuwe vorm van participatie in de praktijk. Lees hier meer. http://www.cu2030.nl/meedenkenoverhetzuidgebouw

zuidgebouwproces

Geef een reactie