Toekomstbeeld schetsen

Een eerlijk toekomstbeeld schetsen van De Nieuwe Stad in Amersfoort, terwijl het stedenbouwkundig plan nog niet af is.  Daarvoor vroegen we met  Schipper Bosch aan tekenaar Lex van Elten om schetsen te maken.

Bureau voor Gebiedscommunicatie adviseert Schipper Bosch over participatie in hun bijzondere gebiedsontwikkelingen. En we steken de handen uit de mouwen voor bijeenkomsten en evenementen. De schetsen voor De Nieuwe Stad zijn geïnspireerd op de kleine stadsatlas en tonen een beeld van hoe het gebied eruit kán zien volgens de stedenbouwkundige bouwstenen.

Tijdens een druk bezochte stadssafari stonden de schetsen op de locatie waar vandaan het is getekend. Mensen konden het beeld van nu vergelijken met het toekomstbeeld. Zonder dat de gebouwen al zijn ontworpen. Deskundigen gingen gesprekken aan over mobiliteit, hoogbouw en duurzaamheid bijvoorbeeld.

Ter plaatse gaven veel mensen al een reactie maar dat kan ook achteraf online. Meer zien over dit mooie gebied in hometown Amersfoort? Kijk dan hier.

Wat verandert er in de Omgevingswet?

Dat die nieuwe omgevingswet eraan komt weten we al een tijdje. Maar wat dit betekent voor communicatie en participatie is voor velen nog een vraag.

Voor Aedes, de vereniging van woningcorporaties in Nederland, gaf Marion van der Voort een korte inleiding aan de aangesloten communicatieadviseurs. Daarin schetste zij wat er gaat veranderen als de nieuwe wet van kracht is. Zodra een ontwikkeling niet past in een omgevingsplan, moet de initiatiefnemer immers de participatie organiseren. Dat kan een private ondernemer zijn, een particulier of de corporatie. Zij wees op de participatiekaders die elke gemeente ontwikkelt. Handig om die er eens op na te slaan. En ze gaf wat tips, ideeën en leesvoer. Kijk in 2 Aedes Participatie in de Omgevingswet voor meer info.

De mwoah-denker

Participatie. Wij hebben het er bij Bureau voor Gebiedscommunicatie dagelijks over. En wij niet alleen. Collega’s van bureau’s als METT en Citisens kunnen er ook zo lekker over praten.

We begonnen met één podcast. Inclusief column van Marion over corvee en de buurtburgemeester.  De podcast over het bereiken van de mensen die niet fel vóór of fel tégen zijn, de mwoah-denker dus, kun je hier luisteren.
De volgende podcast over participatie komt eraan. Voor je het weet heb je een serie. Drie keer raden hoe we de serie podcasts over participatie gaan noemen…

Top 3 gespreksonderwerpen

Van alle onderwerpen waar belanghebbenden over willen meedenken bij participatie, staan verkeer en groen stabiel in de top drie. Andere hits zijn uitzicht en privacy.

Bij planvorming voor woningen of andere bebouwing gaat de participatie vaak over verkeer en parkeren. Waar kunnen we de auto’s kwijt? En wat is het effect van extra verkeersbewegingen op de omgeving? Ook het effect van bebouwing op bestaande woningen is een belangrijk gespreksonderwerp.
De laatste jaren is groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie de snelle stijger in de top van populaire issues. En gelukkig maar. Ontwikkelaars, gemeente en belanghebbenden zoeken naar mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten, water vast te houden en te zorgen voor groene gebieden.

Zwarte Water

De Zwarte Waterzone in Zwolle is daarop geen uitzondering. In maart was Marion van der Voort gespreksleider bij een online bijeenkomst over woningbouw en recreatie in dit bijzondere gebied waar BEMOG en BPD plannen ontwikkelen. Over de meest besproken  thema’s waren in mei opnieuw bijeenkomsten. Zowel over verkeer als over biodiversiteit en natuurversterkend bouwen kwamen veel vragen en opmerkingen binnen. Daarover gingen dan ook de extra bijeenkomsten in mei.  Kijk hier de bijeenkomsten terug.

Barstjes in de lokale gemeenschap

Als groepen bewoners het met elkaar oneens zijn over verduurzaming  kan dat fikse gevolgen hebben voor een gemeenschap. Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht enkele verduurzamingsprojecten waarbij mensen tegenover elkaar staan. Bureau voor Gebiedscommunicatie was bij twee van de drie onderzochte projecten betrokken als procesbegeleider. Bovendien sprak Marion van der Voort als deskundige op het gebied van polarisatie en conflictbemiddeling mee tijdens de valideringsbijeenkomst van het onderzoek.

Goede voorbereiding en heldere afspraken kunnen helpen om tot een goede oplossing te komen. Maar dat lukt niet in alle gevallen. Bij het ene project waar Marion van der Voort het proces leidde, zijn voorstanders en tegenstanders van een heideverbinding het redelijk eens geworden. Bij een ander voorbeeld uit het rapport waar Marion actief was, werden voorstanders en tegenstanders van windmolens het niet eens en spreekt de politiek daar nog intensief over.

Kijk hier voor het persbericht van het Sociaal Cultureel Planbureau en voor het hele rapport (als je echt je tanden erin wilt zetten).

Gluren bij de buren

We zijn dol op bijzondere plekken. Het Militair Hospitaal in Amersfoort is er zo een. Waar ooit militairen werden verpleegd gaan mensen wonen aan de rand van de Amersfoortse binnenstad.

Voor de participatie volgens de nieuwste spelregels van de gemeente Amersfoort heeft ontwikkelaar Schipper Bosch de hulp van Bureau voor Gebiedscommunicatie ingeschakeld. We denken en doen. Met ons plan van aanpak verzamelen we inbreng uit de omgeving, organiseren we bezoeken aan het bijzondere gebied en werken met Schipper Bosch aan de website, een film en andere middelen. In de komende maanden worden de eerste plannen geschetst.

Meer weten? Kijk hier.

De foto is van CheeseWorks.

Het dorp breidt uit

Veel mensen kijken mee naar de plannen voor de uitbreiding van het dorp Achterveld. Mensen die een woning zoeken, mensen die het gebied zo groen mogelijk willen houden en omwonenden. Daarom willen de gemeente Leusden en ontwikkelaar LATEI  het ontwerpproces zorgvuldig uitvoeren.

Bureau voor Gebiedscommunicatie adviseert over de vorm en inhoud van de participatie met belanghebbenden in Achterveld. Marion van der Voort leidt de bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst was online te volgen en een aantal belanghebbenden nam tegelijk deel aan het gesprek in de zaal. Livestreams, vraag en antwoord via Mentimeter en vragen uit de zaal werden gecombineerd in een informatief  gesprek over Mastenbroek 2. De volgende bijeenkomsten waren geheel online. Na drie bijeenkomsten gaf een zeer ruime meerderheid van de online-bezoekers aan dat zij tevreden waren over de participatie en hun inbreng herkenden.

Kijk hier de bijeenkomsten terug. Meer informatie vindt u hier.

Bewonersbijeenkomst met livestream Bussum

Met een bijeenkomst die ter plekke én online te volgen is, zijn we overal op voorbereid. Bijeenkomsten met omwonenden zijn weer mogelijk. Maar wellicht wordt dat over enige tijd toch terug gedraaid. Bovendien zijn er mensen uit kwetsbare groepen die liever niet naar een bijeenkomst gaan.  Een live bijeenkomst streamen maakt het mogelijk om op elke situatie in te spelen.

Bewoners van de gemeente Gooise Meren werden door de eigenaar, de wethouder en de stedenbouwkundige geïnformeerd over toekomstplannen. Dat gebeurde midden in de groothandel op de locatie waar het om draait. Mensen konden de bijeenkomst thuis volgen en via een chat reageren.

Kijk hier voor meer informatie en beelden van de bijeenkomst.

Participatie Achtererf Loosdrecht

Nog een project waarvoor de participatie online verloopt. JeeGee Vastgoed wil een woonbuurt ontwikkelen achter een voormalige boerderij in Loosdrecht.

Er zijn eerder al bijeenkomsten geweest in de buurt. Voor het vervolg geen inloopavond maar een website met film, tekeningen en antwoordformulieren. Zo kunnen belanghebbenden aangeven welke ideeën zij hebben voor de inrichting van het openbaar gebied. En mensen kunnen hun mening geven over de huidige plannen. De eerste antwoordformulieren zijn inmiddels binnen.

Online participatie voor zes projecten in Amersfoort

De inloopavond kon niet doorgaan. Maar de initiatiefnemers van zes verschillende projecten rond één plein in Amersfoort wilden wel graag de mening van belanghebbenden horen over hun plannen. Binnen enkele weken ontwikkelde BV Gebiedscommunicatie een website met uitleg en films. http://www.zonnehof-amersfoort.nl Dit werd geïntroduceerd tijdens een webinar. Belanghebbenden kunnen hun reacties geven met antwoordformulieren. Zo is het bereik van de informatie veel groter en loopt de planvorming geen vertraging op.