Barstjes in de lokale gemeenschap

Als groepen bewoners het met elkaar oneens zijn over verduurzaming  kan dat fikse gevolgen hebben voor een gemeenschap. Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht enkele verduurzamingsprojecten waarbij mensen tegenover elkaar staan. Bureau voor Gebiedscommunicatie was bij twee van de drie onderzochte projecten betrokken als procesbegeleider. Bovendien sprak Marion van der Voort als deskundige op het gebied van polarisatie en conflictbemiddeling mee tijdens de valideringsbijeenkomst van het onderzoek.

Goede voorbereiding en heldere afspraken kunnen helpen om tot een goede oplossing te komen. Maar dat lukt niet in alle gevallen. Bij het ene project waar Marion van der Voort het proces leidde, zijn voorstanders en tegenstanders van een heideverbinding het redelijk eens geworden. Bij een ander voorbeeld uit het rapport waar Marion actief was, werden voorstanders en tegenstanders van windmolens het niet eens en spreekt de politiek daar nog intensief over.

Kijk hier voor het persbericht van het Sociaal Cultureel Planbureau en voor het hele rapport (als je echt je tanden erin wilt zetten).

Gluren bij de buren

We zijn dol op bijzondere plekken. Het Militair Hospitaal in Amersfoort is er zo een. Waar ooit militairen werden verpleegd gaan mensen wonen aan de rand van de Amersfoortse binnenstad.

Voor de participatie volgens de nieuwste spelregels van de gemeente Amersfoort heeft ontwikkelaar Schipper Bosch de hulp van Bureau voor Gebiedscommunicatie ingeschakeld. We denken en doen. Met ons plan van aanpak verzamelen we inbreng uit de omgeving, organiseren we bezoeken aan het bijzondere gebied en werken met Schipper Bosch aan de website, een film en andere middelen. In de komende maanden worden de eerste plannen geschetst.

Meer weten? Kijk hier.

De foto is van CheeseWorks.

Het dorp breidt uit

Veel mensen kijken mee naar de plannen voor de uitbreiding van het dorp Achterveld. Mensen die een woning zoeken, mensen die het gebied zo groen mogelijk willen houden en omwonenden. Daarom willen de gemeente Leusden en ontwikkelaar LATEI  het ontwerpproces zorgvuldig uitvoeren.

Bureau voor Gebiedscommunicatie adviseert over de vorm en inhoud van de participatie met belanghebbenden in Achterveld. Marion van der Voort leidt de bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst was online te volgen en een aantal belanghebbenden nam tegelijk deel aan het gesprek in de zaal. Livestreams, vraag en antwoord via Mentimeter en vragen uit de zaal werden gecombineerd in een informatief  gesprek over Mastenbroek 2. De volgende bijeenkomsten waren geheel online. Na drie bijeenkomsten gaf een zeer ruime meerderheid van de online-bezoekers aan dat zij tevreden waren over de participatie en hun inbreng herkenden.

Kijk hier de bijeenkomsten terug. Meer informatie vindt u hier.

Bewonersbijeenkomst met livestream Bussum

Met een bijeenkomst die ter plekke én online te volgen is, zijn we overal op voorbereid. Bijeenkomsten met omwonenden zijn weer mogelijk. Maar wellicht wordt dat over enige tijd toch terug gedraaid. Bovendien zijn er mensen uit kwetsbare groepen die liever niet naar een bijeenkomst gaan.  Een live bijeenkomst streamen maakt het mogelijk om op elke situatie in te spelen.

Bewoners van de gemeente Gooise Meren werden door de eigenaar, de wethouder en de stedenbouwkundige geïnformeerd over toekomstplannen. Dat gebeurde midden in de groothandel op de locatie waar het om draait. Mensen konden de bijeenkomst thuis volgen en via een chat reageren.

Kijk hier voor meer informatie en beelden van de bijeenkomst.

Participatie Achtererf Loosdrecht

Nog een project waarvoor de participatie online verloopt. JeeGee Vastgoed wil een woonbuurt ontwikkelen achter een voormalige boerderij in Loosdrecht.

Er zijn eerder al bijeenkomsten geweest in de buurt. Voor het vervolg geen inloopavond maar een website met film, tekeningen en antwoordformulieren. Zo kunnen belanghebbenden aangeven welke ideeën zij hebben voor de inrichting van het openbaar gebied. En mensen kunnen hun mening geven over de huidige plannen. De eerste antwoordformulieren zijn inmiddels binnen.

Online participatie voor zes projecten in Amersfoort

De inloopavond kon niet doorgaan. Maar de initiatiefnemers van zes verschillende projecten rond één plein in Amersfoort wilden wel graag de mening van belanghebbenden horen over hun plannen. Binnen enkele weken ontwikkelde BV Gebiedscommunicatie een website met uitleg en films. http://www.zonnehof-amersfoort.nl Dit werd geïntroduceerd tijdens een webinar. Belanghebbenden kunnen hun reacties geven met antwoordformulieren. Zo is het bereik van de informatie veel groter en loopt de planvorming geen vertraging op.

 

Online participatie kan nu!

Je hoeft niet alles te weten, als je het maar weet te vinden. BV Gebiedscommunicatie kent de mogelijkheden voor online communicatie en participatie. We weten de experts op dit gebied te vinden. En we werken samen om te zorgen dat projecten een zetje krijgen en belanghebbenden goed worden betrokken. Ook in een tijd dat niets is wat het was. Informeren en participeren kan eenvoudig, met een beperkt budget en het kan nu!

Lees verder >

Open Crailodag druk bezocht

Honderden bezoekers lieten zich zaterdag 1 februari 2020 informeren over de plannen voor buurtschap Crailo. De stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers gaven toelichting op het plan dat op 4 maart bij de gemeenteraad van Gooise Meren, Hilversum en Laren bij de gemeenteraad ter besluitvorming ligt.

Veel bezoekers waren enthousiast over de ruime en groene opzet van het nieuwe buurtschap. Hun vragen over de buurthubs, de mobiliteit, diverse woningtypen en de combinatie van wonen en werken werden beantwoord in persoonlijke gesprekken. Honderden mensen uit de omgeving van Crailo luisterden naar de toelichting door een stedenbouwkundige.

Bij aanvang van de Open Crailodag stond er een file voor de ingang van het terrein. De huifkartochten over het terrein van Crailo waren zeer gewild en snel ‘uitverkocht’. De hele ochtend was het een komen en gaan van bezoekers die meer wilden weten over de mogelijkheden om in het buurtschap te wonen. Zij bekeken de film met een virtuele rondleiding over het terrein en bestudeerde het vloerkleed waarop het stedenbouwkundigplan stond uitgetekend.

Participatie voor plan Crailo

VOORUITSTREVEND PLAN VOOR ENERGIEPOSITIEF BUURTSCHAP CRAILO

19 DECEMBER 2019

Crailo, gelegen tussen Hilversum, Bussum en Laren, gaat een bijzondere toekomst tegemoet als een nieuw energiepositief buurtschap met niet alleen woningen, maar ook werkruimte en nieuwe natuur. Bureau voor Gebiedscommunicatie ontwikkelde samen met SVP Architectuur en Stedenbouw, OKRA landschapsarchitecten en Arcadis in Team C een stedenbouwkundig plan en een landschapsplan waarover de drie gemeenteraden begin 2020 een besluit nemen. Bureau voor Gebiedscommunicatie was verantwoordelijk voor de participatie tijdens het proces.


In het nieuwe buurtschap Crailo komen ongeveer 500 woningen, waarvan een derde sociale huurwoningen worden. De helft van het gebied wordt bestaande en nieuwe natuur. Er is vijf hectare terrein voor bedrijven. Mede met elementen als het energiepositief ontwikkelen van het gebied, het toevoegen van een nieuwe Laan van Crailo en een ‘ecowal’ maakt het nieuwe buurtschap de hoge ambities waar van de drie betrokken gemeentes Hilversum, Laren en Gooise Meren.

Samen met betrokkenen en deskundigen is met behulp van het ‘Rad van Crailo’ gekozen voor een focus op identiteit, biodiversiteit, mobiliteit en energie om een zo duurzaam mogelijk buurtschap te ontwikkelen. Tijdens intensieve gesprekken met een ateliergroep, duurzaamheidssessies met betrokken deskundigen en in voortdurende samenspraak met omgeving en stakeholders werkte Team C een jaar aan de ontwikkeling van het plan.

Oplevering Stadskeerkring

Stadskeerkring / Evenaar met 200 appartementen en stadswoningen bij het centrum van Amersfoort, wordt opgeleverd door Vastbouw Vastgoedontwikkeling. Bureau voor Gebiedscommunicatie verzorgde van de eerste schets tot de laatste verhuizing de participatie, de communicatie en de marketing. In zes jaar organiseerden we oa:

-Gesprekken met buurtbewoners

-Informatiebijeenkomsten

-Ateliergroep waarin buurtbewoners met de architecten achter de ‘tekentafel’ zaten.

-Verkoopmanifestaties, brochures, onlinemarketing, nieuwsbrieven, online communicatie en feestelijke momenten tijdens de bouw.

Een intensief traject met mooie resultaten. #gebiedscommunicatie #participatie #omgevingscommunicatie #samenwerking