Participatie voor plan Crailo

VOORUITSTREVEND PLAN VOOR ENERGIEPOSITIEF BUURTSCHAP CRAILO

19 DECEMBER 2019

Crailo, gelegen tussen Hilversum, Bussum en Laren, gaat een bijzondere toekomst tegemoet als een nieuw energiepositief buurtschap met niet alleen woningen, maar ook werkruimte en nieuwe natuur. Bureau voor Gebiedscommunicatie ontwikkelde samen met SVP Architectuur en Stedenbouw, OKRA landschapsarchitecten en Arcadis in Team C een stedenbouwkundig plan en een landschapsplan waarover de drie gemeenteraden begin 2020 een besluit nemen. Bureau voor Gebiedscommunicatie was verantwoordelijk voor de participatie tijdens het proces.


In het nieuwe buurtschap Crailo komen ongeveer 500 woningen, waarvan een derde sociale huurwoningen worden. De helft van het gebied wordt bestaande en nieuwe natuur. Er is vijf hectare terrein voor bedrijven. Mede met elementen als het energiepositief ontwikkelen van het gebied, het toevoegen van een nieuwe Laan van Crailo en een ‘ecowal’ maakt het nieuwe buurtschap de hoge ambities waar van de drie betrokken gemeentes Hilversum, Laren en Gooise Meren.

Samen met betrokkenen en deskundigen is met behulp van het ‘Rad van Crailo’ gekozen voor een focus op identiteit, biodiversiteit, mobiliteit en energie om een zo duurzaam mogelijk buurtschap te ontwikkelen. Tijdens intensieve gesprekken met een ateliergroep, duurzaamheidssessies met betrokken deskundigen en in voortdurende samenspraak met omgeving en stakeholders werkte Team C een jaar aan de ontwikkeling van het plan.

Oplevering Stadskeerkring

Stadskeerkring / Evenaar met 200 appartementen en stadswoningen bij het centrum van Amersfoort, wordt opgeleverd door Vastbouw Vastgoedontwikkeling. Bureau voor Gebiedscommunicatie verzorgde van de eerste schets tot de laatste verhuizing de participatie, de communicatie en de marketing. In zes jaar organiseerden we oa:

-Gesprekken met buurtbewoners

-Informatiebijeenkomsten

-Ateliergroep waarin buurtbewoners met de architecten achter de ‘tekentafel’ zaten.

-Verkoopmanifestaties, brochures, onlinemarketing, nieuwsbrieven, online communicatie en feestelijke momenten tijdens de bouw.

Een intensief traject met mooie resultaten. #gebiedscommunicatie #participatie #omgevingscommunicatie #samenwerking

TEAM C aan de slag in Crailo

Als onderdeel van TEAM C gaat BV Gebiedscommunicatie aan de slag in buurtschap Crailo. In dit bijzondere gebied in ’t Gooi komt ruimte voor wonen en werken. De ambities zijn groot. De manier waarop we de participatie willen organiseren was een belangrijk onderdeel van de aanbesteding die we met het team hebben gewonnen.

Bureau voor Gebiedscommunicatie zal in samenwerking met alle betrokken partijen de participatie organiseren. Tijdens Open Crailodagen kan iedereen met eigen ogen zien hoe het ontwerp voor het gebied vordert. Belanghebbenden praten hierover mee in een ateliergroep. Binnenkort stellen we ons voor aan betrokkenen en doen we de aftrap.

Lees hier meer.

 

De buurt in

Er zijn plannen voor de nieuwbouw van een school en woningen midden in een woonwijk. Voordat er een schets op papier staat, trekken we de buurt in om mensen hierover te interviewen.

Bureau voor Gebiedscommunicatie adviseert de ontwikkelaar van het plan over de participatie en organiseert de uitvoering ervan. We willen al vroeg de meningen uit de omgeving ophalen. Daarom adviseren we om naast de traditionele bijeenkomst ook interviews te houden en een buurtsafari te organiseren waarbij bewoners en de stedenbouwkundigen samen de omgeving bekijken. Zo ontstaat een breed beeld van meningen en ideeën van buurtbewoners.

De meeste bewoners reageren positief en geven tijdens een interview graag hun mening over de buurt en de nieuwbouw. Dit levert nuttige input op voor de plannenmakers.

Gasloos. Het komt nu wel heel dichtbij

Gasloos wonen. Ook voor mensen in een bestaande woning komt het moment nabij dat zij hierover moeten nadenken. Dat levert veel vragen en twijfels op bij eigenaren. Hoe dan? En wanneer? En wie betaalt? Die energietransitie komt nu wel heel dichtbij.

Marion van der Voort begeleidt in opdracht van de gemeente Amersfoort wijkbijeenkomsten over het warmteplan dat de gemeente gaat maken in samenspraak met bewoners. Bewoners krijgen informatie en geven aan welke vragen, ideeën en zorgen zij hebben.

Steeds zoeken we naar de beste vorm voor een bijeenkomst om resultaten te behalen waar bewoners en gemeente mee verder kunnen.

Hallo dan Smakkelaarsveld

Met deze woorden verwelkomt Utrecht de plannen die het Smakkelaarsveld weer van Utrecht moeten maken. Bureau voor Gebiedscommunicatie was nauw betrokken bij de participatie voor de vierkante meters chaos en geschiedenis vlak naast CS Utrecht. Nu is het plan van Lingotto en partners gepresenteerd voor een Smakkelaarspark met groene kamers, een haventje en een woongebouw waar de tram dwars doorheen gaat.

De teams met ontwikkelaars en architecten moesten solliciteren voor deelname aan de tender. De winnaars betrokken Utrechters bij de ontwikkeling van hun plannen. Woordwolken met utrechtse wensen waren een belangrijke leidraad. Bovendien selecteerden bewoners van de stad mee in het stadstenderteam. Allemaal aspecten die samen zorgden voor een bijzonder plan op een veel besproken stukje Utrecht.

Wij begeleidden de presentatie van het plan aan de stad. Gluur gerust eens binnen in de grote gele container op het Smakkelaarsveld om een glimp van de plannen op te vangen. Of kijk hier voor meer informatie.

Adviesgroep met resultaat

Het kan! Tegenstanders werden meedenkers voor het plan voor een nieuwe natuurverbinding van het Goois Natuur Reservaat.  Er ontstond veel commotie over het oorspronkelijke plan om een bosgebied om te vormen tot heide voor een natuurverbinding. Bewoners en belanghebbenden, soms met heel verschillende meningen, vormden samen een adviesgroep onder leiding van Bureau voor Gebiedscommunicatie. Met behulp van een deskundig landschapsbureau, de provincie Noord Holland en mensen van het GNR hebben zij opties verkend en GNR  unaniem een nieuw plan aangeboden. Het kostte tijd, geld en veel inzet van alle betrokkenen maar het is een levensvatbaar alternatief. Het bestuur van Goois Natuur Reservaat heeft het advies inmiddels geheel overgenomen en zal zorg dragen voor de uitvoering ervan.

https://gnr.nl/blijf-op-de-hoogte/projecten/natuurverbinding-hoorneboeg/

Bakkie doen

Simpel doch doeltreffend. De mooiste manier om ideeën op te halen bij belanghebbenden is zelf op pad gaan. Voor het nieuwe Smakkelaarsveld in het Utrechtse stationsgebied ligt al veel vast. De ontwikkelaars krijgen een fikse uitdaging in een complex gebied. Om de wensen van de stad goed over te brengen zochten  we met een denktank en super betrokken ambtenaren naar kansen en mogelijkheden.

Eén daarvan was het uitnodigen van mensen om een lekker bakkie te doen in de knusse tent waarmee we twee dagen in het gebied stonden. Honderden mensen gaven hun mening in korte interviews. Zij reageerden verrast en met veel ideeën. Niet ingewikkeld, wel goed doordacht. De resultaten vatten we mét betrokken belanghebbenden samen en geven we in de tender mee aan de toekomstige ontwikkelaar.

Inspiratie bij I&Masterclass

De I&Masterclass boeit een zaal vol jonge gemotiveerde mensen die meer willen weten over de omgevingswet. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert Bureau voor Gebiedscommunicatie de bijeenkomsten, stelt het curriculum samen, zoekt de beste sprekers in het land en begeleidt de sessies.

Overheden en andere organisaties bereiden zich voor op de komst van de nieuwe omgevingswet die een behoorlijke omslag zal betekenen. Omdat jonge professionals het verschil kunnen maken wil de staatssecretaris graag dat zij goed voorbereid hun rol kunnen pakken. Juist ook als het gaat om het verankeren van omgevingsveiligheid in de nieuwe plannen.

Bureau voor Gebiedscommunicatie ontwikkelde de I&Masterclass waarvoor 50 jonge mensen zijn geselecteerd. De deelnemers krijgen informatie en tips van deskundigen, werken samen in een ontwerpatelier en zetten de beleidsmakers achter de wet in een interactieve talkshow aan het denken over verbeteringen. Een inspirerende samenwerking.

Bouw nieuw complex bij centrum gevierd

‘Stadskeerkring blijkt het wachten waard’

De bouw van appartementencomplex Stadskeerkring in Amersfoort is op 16 mei gevierd op een bijzondere locatie. Op de vierde verdieping van de ruwbouw hebben wethouders Fleur Imming en Hans Buijtelaar met ontwikkelaar Vastbouw en woningcorporatie Portaal in aanwezigheid van gasten en enkele omwonenden getoast op een voorspoedige bouw bij de Amersfoortse binnenstad.

De bouw van 200 appartementen voor de Stadskeerkring is enige tijd geleden gestart en de ruwbouw van een deel van de eerste fase is inmiddels zichtbaar. Dit was dan ook de plek waar wethouder Hans Buijtelaar aangaf dat het stadsbestuur van Amersfoort blij is met de ontwikkeling van in totaal 200 appartementen zo dicht bij het centrum. “Stadskeerkring is een voorbeeld waaruit blijkt dat we in Amersfoort geen hoogtevrees moeten hebben”.

Wethouder Fleur Imming betoogde dat de bouw van de sociale huurappartementen aan de Stadskeerkring bijdraagt aan de oplossing van de grote vraag aan huurwoningen in de stad. “Amersfoort is booming Juist daarom zijn dit soort ontwikkelingen van groot belang. Het heeft lang geduurd maar het wordt het wachten zeker waard.”

Ook Dorine Lommen, manager bij Portaal en Vastbouwdirecteur Ronnie Hondeveld blikten terug op de roerige en lange periode sinds 2002 toen de eerste plannen voor het terrein aan de Keerkring werden ontwikkeld tot aan het zichtbare resultaat met veel belangstelling van toekomstige bewoners.

De bouw van de Stadskeerkring met 200 appartementen is een ontwikkeling van Vastbouw Vastgoedontwikkeling B.V. Van de 114 appartementen in de eerste fase van het complex neemt Woningcorporatie Portaal 80 ruime levensloopbestendige appartementen af voor de verhuur.

Er is veel belangstelling voor verkoop van de 44 appartementen die in de eerste fase van Stadskeerkring beschikbaar komen. De verkoopmanifestatie voor de eerste appartementen is op 1 juni 2017 van 17.00 tot 20.00 uur in Klooser aan de Stadsring in Amersfoort.