Tag Archives: Utrecht

Nieuwe vorm van participatie voor Zuidgebouw in stationsgebied Utrecht

De gemeente Utrecht heeft aan belanghebbenden gevraagd om deel uit te maken van de selectieprocedure voor een ontwikkelaar van het Zuidgebouw in het stationsgebied in Utrecht. Deze werkwijze, waarbij belanghebbenden criteria voor een tender kunnen aandragen, is innovatief en spannend. Het is daarnaast ook een lastige vraag. Belanghebbenden denken mee over de ontwikkeling van een gebouw waar ze eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten. Toch hebben enkele belanghebbenden zich al aangemeld.

Het te ontwikkelen Zuidgebouw moet op het dak komen van het nieuwe tram- en busstation aan de zijde van het Moreelsepark achter Hoog Catharijne. De gemeente Utrecht gaat op zoek naar een ontwikkelaar die het beste idee heeft over de functies, het uiterlijk van het gebouw en de inpassing in de omgeving. Om te komen tot een vraag voor deze tender wordt ook de input van belanghebbenden gevraagd.

Bij de selectie van de ontwikkelaar krijgen omwonenden, ondernemers en gebruikers uit het gebied een stem. In drie bijeenkomsten zullen deelnemers twee lijsten samenstellen die deel uitmaken van de zoektocht naar een marktpartij die de gemeente Utrecht uitschrijft voor het Zuidgebouw. Eén wensenlijst betreft het uiterlijk en het gebruik van het gebouw. De andere lijst gaat over de manier van omgang van de ontwikkelaar met de omgeving. Deze lijsten worden onderdeel van gesprekken met de ontwikkelaar. Uiteindelijk is een vertegenwoordiging van de groep uit de omgeving aanwezig bij de presentatie van de plannen en geven zij advies en opmerkingen mee aan de beoordelingscommissie. Dat belanghebbenden een rol krijgen in de zoektocht naar een geschikte marktpartij, is nieuw en daarom ook een experiment. Op dit moment wordt in de raad nog een besluit genomen over het vervolg van het traject rondom het Zuidgebouw.

Bureau voor Gebiedscommunicatie nam deel aan expertsessies over de vraag hoe de Projectorganisatie Stationsgebied van de gemeente Utrecht de participatie anders zou kunnen organiseren. De planning is redelijk dwingend en de uitkomsten van de vraag aan de ontwikkelaars is onzeker. Toch zagen we mogelijkheden om belanghebbenden tijdig en bij de juiste partijen hun wensen mee te geven.

Een vergelijkbaar traject begeleidde Bureau voor Gebiedscommunicatie eerder in Hilversum. Hoewel omwonenden liever geen woontoren zagen tegenover het station, werkten zij mee aan een programma van eisen voor de architect en hadden zij een stem bij de keuze van de architect. Dit leidde tot een spectaculair ontwerp dat door marktomstandigheden helaas nog niet is uitgevoerd.

Meer informatie over het Zuidgebouw en de participatie is te vinden op deze pagina’s: http://www.cu2030.nl/page/zuidgebouw