All posts by Marion van der Voort

Adviesgroep met resultaat

Het kan! Tegenstanders werden meedenkers voor het plan voor een nieuwe natuurverbinding van het Goois Natuur Reservaat.  Er ontstond veel commotie over het oorspronkelijke plan om een bosgebied om te vormen tot heide voor een natuurverbinding. Bewoners en belanghebbenden, soms met heel verschillende meningen, vormden samen een adviesgroep onder leiding van Bureau voor Gebiedscommunicatie. Met behulp van een deskundig landschapsbureau, de provincie Noord Holland en mensen van het GNR hebben zij opties verkend en GNR  unaniem een nieuw plan aangeboden. Het kostte tijd, geld en veel inzet van alle betrokkenen maar het is een levensvatbaar alternatief. Het bestuur van Goois Natuur Reservaat heeft het advies inmiddels geheel overgenomen en zal zorg dragen voor de uitvoering ervan.

https://gnr.nl/blijf-op-de-hoogte/projecten/natuurverbinding-hoorneboeg/

Bakkie doen

Simpel doch doeltreffend. De mooiste manier om ideeën op te halen bij belanghebbenden is zelf op pad gaan. Voor het nieuwe Smakkelaarsveld in het Utrechtse stationsgebied ligt al veel vast. De ontwikkelaars krijgen een fikse uitdaging in een complex gebied. Om de wensen van de stad goed over te brengen zochten  we met een denktank en super betrokken ambtenaren naar kansen en mogelijkheden.

Eén daarvan was het uitnodigen van mensen om een lekker bakkie te doen in de knusse tent waarmee we twee dagen in het gebied stonden. Honderden mensen gaven hun mening in korte interviews. Zij reageerden verrast en met veel ideeën. Niet ingewikkeld, wel goed doordacht. De resultaten vatten we mét betrokken belanghebbenden samen en geven we in de tender mee aan de toekomstige ontwikkelaar.

Inspiratie bij I&Masterclass

De I&Masterclass boeit een zaal vol jonge gemotiveerde mensen die meer willen weten over de omgevingswet. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert Bureau voor Gebiedscommunicatie de bijeenkomsten, stelt het curriculum samen, zoekt de beste sprekers in het land en begeleidt de sessies.

Overheden en andere organisaties bereiden zich voor op de komst van de nieuwe omgevingswet die een behoorlijke omslag zal betekenen. Omdat jonge professionals het verschil kunnen maken wil de staatssecretaris graag dat zij goed voorbereid hun rol kunnen pakken. Juist ook als het gaat om het verankeren van omgevingsveiligheid in de nieuwe plannen.

Bureau voor Gebiedscommunicatie ontwikkelde de I&Masterclass waarvoor 50 jonge mensen zijn geselecteerd. De deelnemers krijgen informatie en tips van deskundigen, werken samen in een ontwerpatelier en zetten de beleidsmakers achter de wet in een interactieve talkshow aan het denken over verbeteringen. Een inspirerende samenwerking.

Bouw nieuw complex bij centrum gevierd

‘Stadskeerkring blijkt het wachten waard’

De bouw van appartementencomplex Stadskeerkring in Amersfoort is op 16 mei gevierd op een bijzondere locatie. Op de vierde verdieping van de ruwbouw hebben wethouders Fleur Imming en Hans Buijtelaar met ontwikkelaar Vastbouw en woningcorporatie Portaal in aanwezigheid van gasten en enkele omwonenden getoast op een voorspoedige bouw bij de Amersfoortse binnenstad.

De bouw van 200 appartementen voor de Stadskeerkring is enige tijd geleden gestart en de ruwbouw van een deel van de eerste fase is inmiddels zichtbaar. Dit was dan ook de plek waar wethouder Hans Buijtelaar aangaf dat het stadsbestuur van Amersfoort blij is met de ontwikkeling van in totaal 200 appartementen zo dicht bij het centrum. “Stadskeerkring is een voorbeeld waaruit blijkt dat we in Amersfoort geen hoogtevrees moeten hebben”.

Wethouder Fleur Imming betoogde dat de bouw van de sociale huurappartementen aan de Stadskeerkring bijdraagt aan de oplossing van de grote vraag aan huurwoningen in de stad. “Amersfoort is booming Juist daarom zijn dit soort ontwikkelingen van groot belang. Het heeft lang geduurd maar het wordt het wachten zeker waard.”

Ook Dorine Lommen, manager bij Portaal en Vastbouwdirecteur Ronnie Hondeveld blikten terug op de roerige en lange periode sinds 2002 toen de eerste plannen voor het terrein aan de Keerkring werden ontwikkeld tot aan het zichtbare resultaat met veel belangstelling van toekomstige bewoners.

De bouw van de Stadskeerkring met 200 appartementen is een ontwikkeling van Vastbouw Vastgoedontwikkeling B.V. Van de 114 appartementen in de eerste fase van het complex neemt Woningcorporatie Portaal 80 ruime levensloopbestendige appartementen af voor de verhuur.

Er is veel belangstelling voor verkoop van de 44 appartementen die in de eerste fase van Stadskeerkring beschikbaar komen. De verkoopmanifestatie voor de eerste appartementen is op 1 juni 2017 van 17.00 tot 20.00 uur in Klooser aan de Stadsring in Amersfoort.

 

De geest van de Omgevingswet

De Omgevingswet wordt in 2019 ingevoerd. Vooruitlopend waart de geest van de nieuwe wet al rond. Gemeentes bereiden zich voor maar niemand weet nog precies wat het gaat betekenen. Participatie krijgt in elk geval een belangrijke rol in de nieuwe omgevingsvisies. Daarom gaan wij er vast mee aan de slag.

Bureau voor Gebiedscommunicatie organiseert voor het ministerie van I&M een praktijkcongres over de impact van de nieuwe wet voor gemeentes, provincies én voor stedenbouwers en andere mensen in het ruimtelijk domein. Hieraan gekoppeld verzorgen we een reeks masterclasses voor jonge professionals.

We ontwikkelen ook instrumenten om met alle belanghebbenden aan de slag te gaan in de geest van de nieuwe wet. Door met alle betrokkenen om tafel te gaan over de inrichtring van een gebied. En zo vroegtijdig al die belangen af te wegen.

Meer weten? Bel Marion van der Voort.

Rotterdam Central District

Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving en Kennislab voor Urbanisme staan samen met ZUS vlak naast de supertrappen in Rotterdam. We werken samen aan de transitie van het gebied naast het station. In dit gebied wordt gekeken naar de mogelijkheid om vlak naast een spoor te wonen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, in het Rotterdam Central District. Prachtige manier om kennis van profs en creatieve studenten te combineren!

Fikse klus langs de Zuidas

Aan de Amsterdamse Zuidas maakt de projectorganisatie  zich op voor een fikse klus. De A10 Zuid wordt verbreed en het station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid en gemoderniseerd.  Het grote bouwproject bij de Amsterdamse Zuidas start in 2017.  Marion van der Voort is namens Bureau voor Gebiedscommunicatie interim manager van de communicatieafdeling van Zuidas en Zuidasdok.

De Zuidas is nu al een internationale hotspot voor bedrijven. Naast bedrijven van naam en faam komen er steeds meer bewoners langs de Zuidas en het gebied wordt levendiger met de komst van horeca en andere voorzieningen. De aanleg de A10 tunnel en de uitbreiding van station Amsterdam Zuid vormen in het dichtbebouwde en –bevolkte Zuidasgebied een flinke uitdaging waar communicatie belangrijk bij is. In de voorbereiding van de werkzaamheden helpt Marion als interim manager van de afdeling om de communicatie verder op te bouwen en een doordachte strategie te implementeren. tracebesluit_zuidasdok

Video Ontwerpatelier Keerkring

Een bijeenkomst met bewoners zit er niet in rond deze feestelijke tijd van het jaar. Toch wilden we omwonenden zo snel mogelijk laten zien hoe het nieuwe ontwerp voor een veelbesproken woongebouwen aan de Keerkring in Amersfoort er uitziet. Dus lieten we Imago Mediabuildersin in opdracht van Vastbouw Vastgoedontwikkeling een kort filmpje maken waarin de architecten van SVP Stedenbouw en Architectuur uitleggen hoe zij zich in een ontwerpatelier door bewoners lieten inspireren tot een industrieel ontwerp. Veel bewoners bekeken het ontwerp en de eerste geïnteresseerden hebben zich inmiddels gemeld voor een nieuwe woning.

Bekijk de video via ‘ Wonen aan de Keerkring’ 

Slotmanifest Jaar van de Ruimte

De afsluiting van het Jaar van de Ruimte op 15 december lijkt een happening te worden.Minister Schulz van Haegen krijgt het resultaat van vele bijeenkomsten, discussies en schrijfsessies over de toekomst van Nederland. BV Gebiedscommunicatie is erbij!

Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt in het ruimtelijk ontwerp. We willen Nederland steeds slimmer, duurzamer, gezonder en veiliger inrichten. Bureau voor Gebiedscommunicatie werkt met het programma Ontwerp Veilige Omgeving aan de samenwerking tussen ontwerpers en veiligheidsexperts. Dat doen we met ontwerpateliers, iconen met ontwerpprincipes, een handleiding voor ontwerpers, een interactieve game en bijeenkomsten in het hele land.

Al bij binnenkomst kunnen de congresgangers niet om Ontwerp Veilige Omgeving. We ontvangen de honderden gasten van de eindmanifestatie  letterlijk en figuurlijk warm bij de Veerensmederij in Amersfoort. Eenmaal binnen vertellen we bijvoorbeeld over de ontwerpateliers van Ontwerp Veilige Omgeving waarover we een bijzonder vouwboekje hebben gemaakt. En we verheugen ons op een dag vol ontmoetingen, kennis en inspiratie.

IMG_0588

Aftrap voor beeldbepalend gebouw

Het is mooi om tijdens de presentatie van een nieuw en veelbesproken bouwplan vooral complimenten te horen. De Amersfoortse Combinatie Zeep Architects and Urban designers, Imix projecten, Latei en Heilijgers presenteerden een nieuw ontwerp voor een gebouw aan het Eemplein in Amersfoort. Bureau voor Gebiedscommunicatie was betrokken bij de voorbereiding van deze presentatie en Marion van der Voort mocht de bijeenkomst leiden. Natuurlijk waren er vragen en aandachtspunten maar vooral ook veel complimenten voor het ontwerp en de gedachte achter dit nieuwe gebouw. Een goede  aftrap voor het gesprek in de komende tijd over een beeldbepalend gebouw.