De geest van de Omgevingswet

De Omgevingswet wordt in 2019 ingevoerd. Vooruitlopend waart de geest van de nieuwe wet al rond. Gemeentes bereiden zich voor maar niemand weet nog precies wat het gaat betekenen. Participatie krijgt in elk geval een belangrijke rol in de nieuwe omgevingsvisies. Daarom gaan wij er vast mee aan de slag.

Bureau voor Gebiedscommunicatie organiseert voor het ministerie van I&M een praktijkcongres over de impact van de nieuwe wet voor gemeentes, provincies én voor stedenbouwers en andere mensen in het ruimtelijk domein. Hieraan gekoppeld verzorgen we een reeks masterclasses voor jonge professionals.

We ontwikkelen ook instrumenten om met alle belanghebbenden aan de slag te gaan in de geest van de nieuwe wet. Door met alle betrokkenen om tafel te gaan over de inrichtring van een gebied. En zo vroegtijdig al die belangen af te wegen.

Meer weten? Bel Marion van der Voort.

Rotterdam Central District

Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving en Kennislab voor Urbanisme staan samen met ZUS vlak naast de supertrappen in Rotterdam. We werken samen aan de transitie van het gebied naast het station. In dit gebied wordt gekeken naar de mogelijkheid om vlak naast een spoor te wonen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, in het Rotterdam Central District. Prachtige manier om kennis van profs en creatieve studenten te combineren!

Fikse klus langs de Zuidas

Aan de Amsterdamse Zuidas maakt de projectorganisatie  zich op voor een fikse klus. De A10 Zuid wordt verbreed en het station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid en gemoderniseerd.  Het grote bouwproject bij de Amsterdamse Zuidas start in 2017.  Marion van der Voort is namens Bureau voor Gebiedscommunicatie interim manager van de communicatieafdeling van Zuidas en Zuidasdok.

De Zuidas is nu al een internationale hotspot voor bedrijven. Naast bedrijven van naam en faam komen er steeds meer bewoners langs de Zuidas en het gebied wordt levendiger met de komst van horeca en andere voorzieningen. De aanleg de A10 tunnel en de uitbreiding van station Amsterdam Zuid vormen in het dichtbebouwde en –bevolkte Zuidasgebied een flinke uitdaging waar communicatie belangrijk bij is. In de voorbereiding van de werkzaamheden helpt Marion als interim manager van de afdeling om de communicatie verder op te bouwen en een doordachte strategie te implementeren. tracebesluit_zuidasdok

Video Ontwerpatelier Keerkring

Een bijeenkomst met bewoners zit er niet in rond deze feestelijke tijd van het jaar. Toch wilden we omwonenden zo snel mogelijk laten zien hoe het nieuwe ontwerp voor een veelbesproken woongebouwen aan de Keerkring in Amersfoort er uitziet. Dus lieten we Imago Mediabuildersin in opdracht van Vastbouw Vastgoedontwikkeling een kort filmpje maken waarin de architecten van SVP Stedenbouw en Architectuur uitleggen hoe zij zich in een ontwerpatelier door bewoners lieten inspireren tot een industrieel ontwerp. Veel bewoners bekeken het ontwerp en de eerste geïnteresseerden hebben zich inmiddels gemeld voor een nieuwe woning.

Bekijk de video via ‘ Wonen aan de Keerkring’ 

Slotmanifest Jaar van de Ruimte

De afsluiting van het Jaar van de Ruimte op 15 december lijkt een happening te worden.Minister Schulz van Haegen krijgt het resultaat van vele bijeenkomsten, discussies en schrijfsessies over de toekomst van Nederland. BV Gebiedscommunicatie is erbij!

Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt in het ruimtelijk ontwerp. We willen Nederland steeds slimmer, duurzamer, gezonder en veiliger inrichten. Bureau voor Gebiedscommunicatie werkt met het programma Ontwerp Veilige Omgeving aan de samenwerking tussen ontwerpers en veiligheidsexperts. Dat doen we met ontwerpateliers, iconen met ontwerpprincipes, een handleiding voor ontwerpers, een interactieve game en bijeenkomsten in het hele land.

Al bij binnenkomst kunnen de congresgangers niet om Ontwerp Veilige Omgeving. We ontvangen de honderden gasten van de eindmanifestatie  letterlijk en figuurlijk warm bij de Veerensmederij in Amersfoort. Eenmaal binnen vertellen we bijvoorbeeld over de ontwerpateliers van Ontwerp Veilige Omgeving waarover we een bijzonder vouwboekje hebben gemaakt. En we verheugen ons op een dag vol ontmoetingen, kennis en inspiratie.

IMG_0588

Aftrap voor beeldbepalend gebouw

Het is mooi om tijdens de presentatie van een nieuw en veelbesproken bouwplan vooral complimenten te horen. De Amersfoortse Combinatie Zeep Architects and Urban designers, Imix projecten, Latei en Heilijgers presenteerden een nieuw ontwerp voor een gebouw aan het Eemplein in Amersfoort. Bureau voor Gebiedscommunicatie was betrokken bij de voorbereiding van deze presentatie en Marion van der Voort mocht de bijeenkomst leiden. Natuurlijk waren er vragen en aandachtspunten maar vooral ook veel complimenten voor het ontwerp en de gedachte achter dit nieuwe gebouw. Een goede  aftrap voor het gesprek in de komende tijd over een beeldbepalend gebouw.

Bureau voor Gebiedscommunicatie mocht denken en doen!

Bijzonder gebouw, vernieuwende participatie

Een bijzonder moment voor alle betrokkenen rondom het Zuidgebouw in het Utrechtse stationsgebied. Ontwikkelaar ABC Planontwikkeling, die mede door omwonenden is geselecteerd in een vertrouwelijke tenderprocedure, maakte de schetsen bekend voor deze eyecatcher. Bureau voor Gebiedscommunicatie dacht mee en voerde uit bij de bijzondere vorm van participatie.

Omwonenden en bedrijven in het stationsgebied hebben al jarenlang te maken met overlast. Veel mensen wilden absoluut geen gebouw op de gekozen locatie. Toch wilde de gemeentelijk projectleider mensen betrekken bij het proces.

In een expertronde over participatie bracht Marion van der Voort namens Bureau voor Gebiedscommunicatie mogelijkheden in om ondanks de weerstand gebruik te maken van de kennis van belanghebbenden. Zij besprak met de communicatieadviseur en projectleider van de gemeente de eenvoudige leidraad voor participatie; Gedraag je als een goede buur! Misschien ben je het niet eens met de verbouwing maar als de uitbreiding er tóch komt, wil je meedenken over de uitvoering.

Zo kreeg het idee vorm om belanghebbenden een rol te geven in de vertrouwelijke tenderprocedure waarmee een ontwikkelaar moest worden geselecteerd. Het is gewaagd om dat te doen maar de medewerkers van de gemeente en het bestuur toonden lef. Bewoners en ondernemers legden een wensenlijst neer voor het gebouw die een rol speelde bij de selectie. Bovendien formuleerden zij duidelijke wensen voor de omgevingscommunicatie. Bureau voor Gebiedscommunicatie zocht mee naar de mogelijkheden, zorgde er in nauwe samenwerking met de gemeente voor dat het proces goed verliep en evalueerde na afloop deze vooruitstrevende vorm van participatie.

Bij de selectie sprak het ontwerp en de visie van ABCVastgoed gelijk aan. Uiteindelijk is deze partij, waarvoor de meeste bewoners een nadrukkelijke voorkeur hadden, als winnaar uit de bus.

Het is slechts een begin.. ABC Vastgoed, BAM bouw en techniek en andere partijen nemen de omgeving serieus bij het uitwerken en realiseren van het vooruitstrevende ontwerp. De hooggestemde verwachtingen voor het bouwproces en het eindresultaat moeten nu worden waargemaakt.

Handleiding voor een veilig ontwerp komt er aan

In opdracht van Ontwerp Veilige Omgeving werkte Bureau voor Gebiedscommunicatie met o.a. de stedenbouwers van Share Urbanism  mee aan de Handleiding voor een Veilige Ontwerp. Het mooie boek is vanaf 20 november verkrijgbaar op bol.com maar nu al in de voorverkoop.

Geïnspireerd door Ontwerp Veilig Omgeving werkten stedenbouwkundigen Thomas van Wanrooij en Marnix Scholman samen met Jos van Mierlo de  zeven principes van Ontwerpen voor een Veilige Omgeving verder uit. Deze zeven principes, vervat in iconen door Endure Design, ontwikkelde we het afgelopen jaar binnen Ontwerp Veilige Omgeving. Ze staan centraal in een praktisch handboek in een bijzondere vorm, als aanvulling op onze uitgave Ontwerpen voor een veilige omgeving van december 2014.

Kijk, lees en laat je inspireren tot het ontwerp van een veilige omgeving.

Inbreng zichtbaar in eerste schetsen Keerkring

De eerste schetsen voor de woongebouwen aan de Keerkring in Amersfoort krijgen vorm. De schetsen krijgen vorm met inbreng van een ateliergroep met omwonenden van de nieuwbouw onder leiding van Bureau voor Gebiedscommunicatie. Ondanks hun weerstand tegen de plannen voor woningbouw praten bewoners met de architect over de verschijningsvorm.

De architect, Marjon Mors van SVP Stedenbouw en Architectuur , verwerkte veel van de informatie uit de vorige bijeenkomst met de ateliergroep Keerkring in de eerste beelden die nu op tafel liggen. Tijdens het gesprek op zaterdag 5 september sprak de ateliergroep ook over de inrichting van het gebied tussen en rondom de bebouwing. De industriële geschiedenis van de zone rond het Amersfoortse spoor is een belangrijke inspiratiebron voor de eerste schetsen van de woongebouwen. Hoewel het pas schetsen zijn en het hoogste gebouw langs het spoor nog niet is getekend, reageerden bewoners verheugd dat zij een deel van hun inbreng terugzien in de schetsen. Deelnemers keken mee achter de computer waar met het programma Sketch-up de architecten tekenen aan de toekomstige bebouwing. Met een reeks referentiebeelden ging het gesprek verder over de inrichting van de terreinen tussen en rond de gebouwen. Omwonenden spraken over beplanting en materialen die moet passen bij de industriële uitstraling van de gebouwen maar wel groen en natuurlijk moet zijn. De vorm en positie van trappen wordt belangrijk en er gingen tal van voorbeelden over tafel van de scheiding tussen privéruimte en openbare ruimte. Tijdens de volgende bijeenkomst gaat het gesprek in de ateliergroep Keerkring verder over de vorm van de hogere woongebouwen en dan liggen er schetsen voor de inrichting van het openbaar gebied.

IMAG0105